16 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Det å bruke faglige kampmidler eller å true med å bruke dem mot utflagging ble i dag dømt ulovlig av EF-domstolen.

Den viktige prinsippavgjørelsen er et tap for finsk fagbevegelse og Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) i saken mot rederiet Viking Line. EF-domstolens tolkning er bindende når britiske domstoler (UK Court of Appeal) nå skal treffe sin avgjørelse.

– Retten til fri etablering er et av de viktigste prinsippene i EUs indre marked, og vi ser at dette prinsippet er overordnet nasjonal arbeidsrett og avtaler mellom partene i arbeidslivet, sier Heming Olaussen, leder av Nei til EU.

EF-domstolen mener at bruk av faglige kampmidler, som streik, er en innskrenkning av den frie etableringsretten som skal gjelde i EU. Prinsippet om fri etablering skal ha forrang i vurderingen av hvilke typer faglige kampmidler en fagforening kan ta i bruk for å få et firma til å signere en kollektivavtale. Restriksjoner kan bare godtas hvis de påviselig er egnet til å beskytte arbeidstagerne og ikke er mer inngripende enn strengt nødvendig. Bevisbyrden legges altså på fagbevegelsen.

Pressemelding fra Nei til EU 11.12.07

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre