20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Tusenvis av utestengte bilarbeidere i kamp for retten til egen fagorganisering.

Intervju med talsmann for fagforeninga, Mathew Abraham.Ledelsen for den største bilindustrien i India, Maruti Suzuki India Limited (MSIL), gikk den 29. august til lockout ved fabrikken i Manesar, Gurgaon. Den har avskjediget 11 arbeidere og permittert ti andre med grunnløse anklager om dårlig oppførsel og at de skal ha deltatt i en «gå-sakte aksjon» (tallet skal den 1. september ha økt til nærmere 40).

Selskapet har også innført en diktatorisk og fullstendig ulovlig «god oppførsel-kontrakt», og har bestemt at enhver som ikke undertegner avtalen vil bli betraktet som å være «i streik» og vil nektes adgang til fabrikken.

Ledelsen hadde forberedt lockouten og en stor politistyrke ble utkommandert til anlegget på anmodning fra bedrfiten. Konsernet har fra før av hyret en rekke «dørvakter» som sikkerhetsvakter og flere muskelmenn fra nærliggende landsbyer har blitt leid inn for å skremme og true arbeiderne.

Imidlertid står arbeiderne sammen og er fast bestemt på å slå tilbake dette angrepet. Ikke en eneste arbeider har undertegnet kontrakten. Sammen med 1100 vanlige arbeidere, har rundt 2000 kontraktsarbeidere og lærlinger også sluttet seg til kampen, men ledelsen prøvde å splitte dem med å kunngjøre at kontraktsarbeiderne og lærlingene ville bli permittert til 1. september.

Delstatsregjeringa i Haryana (helt nord i India – red. anm.) er skamløst på parti med MSIL og gjør alt den kan for å knuse arbeidernes kamp. Regjeringa i delstaten erklærte den 13 dager lange streiken i juni ulovlig.

Helt siden streiken i juni, har ledelsen forsøkt å avvise og true eller demoralisere arbeiderne på ulike måter. 84 arbeidere har blitt oppsagt eller suspendert før den nåværende lockouten. I juli avskjediget ledelsen noen ledende medlemmer av arbeiderforeninga ved Maruti Suzuki samtidig som ledelsen sponset valg til sin egen husforening ved Gurgaon-anlegget, et valg og ei forening som boikottes av Manesar-arbeiderne.

Delstatens sjefsminister B.S.Hudda hadde lovet arbeidernes talsmenn at de ikke ville få problemer med å få fagforeninga si registrert. Men bare en dag før 15. august, avslo regjeringa søknaden om registrering og gjorde det dermed klart hvor den stod. I virkeligheten hadde Hudda allerede under streioken i juni lovet fabrikkdirektøren Shinzo Nakanishi at hans regjering ikke vil tillate at det ble dannet ei ny fagforening.

Minst to millioner arbeidere jobber i hundrevis av fabrikker som ligger i det enorme industribeltet i og rundt Gurgaon. I bilindustrien aleine jobber det rundt en million arbeidere. Disse arbeiderne, som produserer bildeler for selskaper fra hele verden i moderne fabrikker, må jobbe under svært dårlige forhold. Mer enn 90 prosent av disse er innleide arbeidere som jobber 10-12 timer for 4000–5000 rupee (mellom 500 og 600 kroner) per måned. Arbeidsmengden er stor og tempoet svært høyt og de blir utsatt for verbal trakassering og regelrett mishandling av veiledere og sikkerhetsvakter. De fleste av fabrikkene har ikke fagforeninger og de stedene der arbeiderne har klart å danne ei fagforening, blir de utsatt for konstant trakassering. De etablerte store fagforeningene gjør ingenting bortsett fra å late som om de bryr seg om problemene, i mange tilfeller har de forrådt arbeiderne i favør av ledelsen. På denne bakgrunn er spørsmålet om retten til å danne fagforeninger et felles og universelt problem i industribeltet i Gurgaon.

Arbeiderne ved Maruti Suzuki, Manesar kan tjene litt mer enn andre arbeidere, men også de jobber under svært dårlige forhold. Arbeidsbelastninga er svært høy og noen ganger må de jobbe 16 timer i strekk. Å få permisjon eller en fridag er ekstremt vanskelig, og store bøter vanker ved noen minutters forsinkelse. De får to korte pauser på 7-8 minutter til lunsj og te, det er ikke tillatt å gå på toalettet utenom pausene. De blir truet hvis de nekter å jobbe overtid. Alt dette er grunnen til arbeidernes resolutte kamp for å danne sin egen forening.

I et opprop krever arbeiderne at toppledelsen ved Maruti Suzuki India og Suzuki Motor Corporation, Japan og Chief Minister i delstaten Haryana umiddelbart sørger for å avslutte den ulovlige lockouten og at kravene fra arbeiderne blir innfridd. Kravene er:

  1. Slutt på lockouten og øyeblikkelig tilbaketrekking av «god vandel»-kontrakten.
  2. Alle de oppsagte og suspenderte arbeiderne må gjeninntas.
  3. Arbeidernes rett til å danne egen fagforening må anerkjennes.

Et opprop til støtte for Suzukiarbeiderne ligger på nett og kan signeres her:
http://www.petitiononline.com/MSIL298/petition-sign.html

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre