29 november 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Det har de siste månedene vært en rekke streiker i tekstilindustrien i Bangladesh, der tusener av arbeidere jobber for luselønninger for å levere klesplagg til blant andre Hallmark og Hennes & Mauritz. Ikke bare er lønningene elendige, fabrikkene er ofte falleferdige brannfeller.

Tekstilarbeidere i protestmarsj i Bangladesh den 14. januar 2013.Tekstilarbeidernes fagforbund National Garment Workers Federation (NGWF) har reist krav om at eieren av Tazreen Fashion, der 112 arbeidere nylig omkom i brann, blir arrestert og stilt for retten umiddelbart. Det er også reist krav om at 15.000 arbeidere fra Hallmark Group får utbetalt lønnskompensasjon. En symbolsk sultestreik ble gjennomført den 4. januar for å øke presset på kapitaleierne og landets myndigheter.

Protestmarsj i Dhaka

Den 14. januar 2013 gikk tekstilarbeidere i en protestmarsj i Dhaka der de krevde forsikringer om sikre arbeidsplasser og faglige rettigheter i konfeksjonsindustrien i Bangladesh. Over 100 tekstilarbeidere, for det meste kvinner, deltok i prosesjonen organisert av National Garment Workers Federation (NGWF). Arbeiderne bar paroler og slagord med ulike krav, inkludert «Vi krever trygge arbeidsplasser» og «Faglige rettigheter». Prosesjonen begynte foran Den nasjonale presseklubben og ble avsluttet ved høyesterett og Topkhana Road.

55 fabrikkbranner siden 1990

En kort markering ble holdt foran den nasjonale presseklubben i Dhaka før prosesjonen. NGWF sin president Amirul Haque Amin ledet markeringa der det ble holdt en rekke appeller.
Det ble minnet om at 55 alvorlig fabrikkbranner har forekommet i Bangladesh tekstilsektor siden 1990. I disse brannene er 566 tekstilarbeidere drept mens flere tusen er skadet, noen av dem med varige fysiske mén. Dessuten ble 64 tekstilarbeidere drept i Spectrum konfeksjonsfabrikk da bygningen kollapset i 2005. Men ennå er lite eller ingenting gjort for å trygge tekstilarbeidernes helse og sikkerhet.

Avtaler og lover blir ignorert

Talerne krevde «trygg arbeidsplasser» i konfeksjonsindustrien. De understreket behovet for felles initiativ fra fabrikks eiere, myndighetene, kunder og fagforeninger i denne forbindelse.
Talerne minnet harmdirrende om at «Et memorandum og avtale om helse og sikkerhet» ble utarbeidet to år tilbake. Her ble det bestemt at alle kjøpere (videreselgende bedrifter) skulle undertegne memorandumet. Men til nå har bare to bedrifter underskrevet avtalen.

Møtet krevde også uinnskrenka rett til å opprette fagforeninger i tekstilbransjen.

Kilde: National Garment Workers Federation (NGWF), 15 januar 2013.

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre