28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Forbundsleder Rolf Ringdal på streikemarkeringa på Jernbanetorget. Foto: lokmann.noForbundsleder Rolf Ringdal på streikemarkeringa på Jernbanetorget.
Foto: lokmann.no
NSB nektet lokomotivførerne å tariffeste utdanningsnivået. Dermed hadde ikke Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) annet valg enn å gå til streik.

Støtten til de streikende er stor i hele fagbevegelsen, både i og utenfor LO. Også en rekke utenlandske forbund og foreninger har sendt støtteerklæringer, fra Danmark til Australia.

118 medlemmer i NSB og CargoNet er tatt ut i streik på flere strekninger i Sør-Norge. Nå trapper NLF opp streiken på Sørlandsbanen med å ta ut ytterligere seks lokførere fra 26. oktober.

NLF krever en tekst i forbindelse med overenskomsten som forplikter selskapene til å opprettholde en felles nasjonal standard på lokomotivførerutdanningen som tilsvarer nivået som til enhver tid er gjeldene ved Norsk Jernbaneskole, som pr. dags dato er den eneste institusjonen som driver godkjent utdanning av lokomotivførere. Kravet omhandler i prinsippet en spesifisering av allerede eksisterende avtale, som arbeidsgiver nekter å videreføre. 

I forhold til Flytoget har NLF fått fullt gjennomslag for å avtalefeste lokomotivførerkompetansen i en særavtale. Særavtalen er hjemlet i overenskomsten mellom Flytoget og NLF som gjelder fram til 2018. Når NSB stritter imot, har det åpenbart sammenheng med at de vil ruste seg til konkurransen som den EU-inspirerte Jernbanereformen nå åpner opp for. Arbeidsvilkår og sikkerhet blir salderingspost, noe lokførerne ikke finner seg i.

NSB innstiller flere tog enn det streiken gir grunnlag for, og arbeidsgiverforeninga Spekter spekulerer muligens i lønnsnemnd. Et nytt slikt regjeringsinngrep, som allerede har rammet de streikende legene i Akademikerne, er fullstendig uakseptabelt og må avvises. Vi minner om at et eventuelt regjeringsvedtak om lønnsnemnd uansett ikke er gyldig før lovforslaget er formelt behandlet og vedtatt i Stortinget.

KPml gir sin fulle støtte til lokførerne og krever at arbeidsgiverne snarest gir etter og sikrer levelige kår for sine ansatte og forutsigbarhet for passasjerer som står og venter på perrongene. 

Se bilder fra streiken her   |   Derfor streiker lokførerne

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre