onsdag, 22 05 2019

Den 9. april avholdt Stopp NATO stiftelsesmøte i Bergen, og er nå blitt en medlemsorganisasjon.

reddbarnafranatoI mange år har den norske krigsmotstanden ligget mer eller mindre nede. Etter at SV gikk inn i regjering i 2005 og tok fatt på å støtte Stoltenbergs forbryterske kriger mot Afghanistan og ikke minst Libya, ble store deler av den gamle fredsbevegelsen lammet – enten av sjokk eller apati.

Nå fins det endelig et alternativ for den som vil engasjere seg aktivt mot militarisering, opprustning og krigsforberedelser – og få Norge ut av NATO!

Det første initiativet til en aktivistorganisasjon mot NATO ble tatt da Jens Stoltenberg tiltrådte som generalsekretær i krigsalliansen. Det ble aksjonert med bannere og markeringer i blant annet Oslo og Bergen, og kimen til en ny organisering av krigsmotstanden tok form. «Det er på tide at noen tar til motmæle og at den historisk tradisjonelle norske motstanden mot militarisme gjenreises. Det må i norsk offentlighet og det norske politiske liv gjenskapes et rom for motstand mot krig og norsk NATO-medlemskap. Noen må bryte den øredøvende tausheten når NATO og Norge ruster seg til krig», som det het i det første oppropet fra initiativgruppa.

Nå har tålmodig forarbeid omsider gitt resultater i og med den formelle stiftelsen av Stopp NATO. Dette er godt nytt for alle som har sett seg lei på handlingslammelsen som lenge har rådd grunnen!

Organisasjonens vedtatte formålsparagraf slår fast at Stopp NATO «vil ha slutt på NATOs herjinger og krigshissing og jobber for å få Norge ut av NATO». Det valgte styret er bredt sammensatt av folk fra ulike partier og organisasjoner.

  • Les mer og meld deg inn på sidene til Stopp NATO