tirsdag 3 august 2021

Oppdatering 15. januar: De første marinesoldatene ankommer Stjørdal. De er ikke velkomne!

Marinesoldater i aksjon. Illustrasjonsfoto.

USA og regjeringa vil at 300 amerikanske US Marines skal stasjoneres permanent i Trøndelag. Dette er et dramatisk brudd med den norske basepolitikken fra 1949.

Forslaget fra regjeringa er kommet på amerikansk initiativ, og uten at Stortingets forsvarskomité var orientert.

Framlegget ble lansert samtidig med presentasjonen av forsvarsbudsjett for 2017.

Fremmede styrker istedenfor norske

Forsvarsbudsjettet legger opp til dramatiske kutt i den norske territorialforsvaret, i det vesentlige på grunn av enorme investeringer i nye jagerfly og annet offensivt krigsmateriell. Samtidig vil altså regjeringa tillate fremmede hærstyrker på norsk jord! Disse styrkene vil ikke stå under nasjonal kommando, men vil være direkte underlagt Pentagon.

US Marines gir ingen sikkerhet, men er en direkte trussel mot land og folk. I en gitt situasjon vil disse bli reine okkupasjonsstyrker.

Baseerklæringen satt til side

Den såkalte baseerklæringen ble avgitt av regjeringen Gerhardsen som et nødvendig grep for å få Norge kuppet inn i NATO (Atlanterhavspakten) i 1949.

Her ble det slått fast at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. 

Baseerklæringen har gjennom årene blitt omgått gjennom bygging av lytteposter og radaranlegg samt gjennom forhåndslagring av amerikansk militærutstyr. Men fram til nå har det aldri vært snakk om at fremmede soldater skal bli permanent stasjonert på norsk jord. 

Nei til fremmede styrker på norsk jord

Det er nødvendig å reise folkelig motstand mot dette grove angrepet mot norsk suverenitet. Baseerklæringen har vært en forutsetning for at et flertall av det norske folket har akseptert NATO-medlemskapet. Hvis baseerklæringen ikke blir respektert, må norsk NATO-medlemskap opp til ny debatt.

Ingen fremmede soldater på norsk jord!