23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

En sammenbrutt trafikkmaskin i Santiago. Foto: Rodrigo Linfati
En sammenrast motorvei i Santiago. Foto: Rodrigo Linfaticc_by_sa
Bare gjennom folkelig organisering kan vi overvinne virkningene av jordskjelvet og den medansvarlige
nyliberalismen.

Den levende naturen, i permanent bevegelse og forandring, har slått hardt til mot landet vårt. Den har forårsaket ødeleggelse, død og sorg i hele samfunnet, særlig blant folkets masser.

Chiles kommunistiske parti (Proletarisk Aksjon) vil vise vår solidaritet med hver og en av dem som bor på territoriet til republikken Chile. Med samme sorg som arbeiderne og folkene i Chile føler, broderlig og i samsvar med vår kommunistiske og revolusjonære plikt, sier vi:

  1. Vi må starte sosiale organisasjoner, nabolagsgrupper, boligkomiteer for hjemløse, fagforeninger, student- og kulturentre, osv. og derfra skape en bred bevegelse av solidaritet fra folk til folk. Samtidig krever vi at forvaltningen av statlige ressurser og bistanden utenfra virkelig fokuserer på dem som trenger det og ikke blir en motbydelig ny kilde til korrupsjon og berikelse i hendene på dem som alltid karrer til seg i «privat sektor» og offentlig eller statlig sektor.

  2. Vi må ikke la sorgen skygge for det kriminelle ansvaret til det nyliberale økonomiske systemet, et system som bygger sine «moralske» komponenter utelukkende på profitt, og som er blottstilt i og med kollapsen av broer, hus og andre byggverk – noen nyoppførte, andre så gamle og forfalne at de skulle vært revet for lenge siden, men som huser trangbodde arbeiderfamilier. Planløs «utvikling» av tettsteder og landsbyer ved kysten er en annen av nyliberalismens forbrytelser. I alt dette kan vi ikke ignorere ansvaret til dem som har regjert fram til i dag, og heller ikke til de som snart skal overta og er like mye administratorer av det samme økonomiske og sosiale systemet. [En ny, reaksjonære regjering overtar i disse dager regjeringskontorene i Santiago etter valget i Chile for en tid tilbake – overs. anm.]

  3. Vi er takknemlige for tilbud om hjelp fra utlandet, særlig fra land som har respekt for suvereniteten og verdigheten til andre folk, men vi avviser imperialistisk innblanding og fordømmer at dette blir forsøkt under dekke av humanitær støtte. Det er alvorlig og opprørende at Obama fra sin post som øverste talsmann for USA har tatt med «sikkerhet» i sitt tilbud om hjelp. Hr. Obama, vi trenger ikke dine «marines». Den chilenske regjeringen må avvise dette forslaget på det sterkeste. Samfunnets folkelige og demokratiske organisasjoner må gi klar melding om at vi ikke vil tillate noe slikt.

  4. Det er på tide at staten, regjeringa til M. Bachelet og Piñera som overtar regjeringsansvaret 11. mars, ikke bare bruker de to prosentene som grunnloven krever avsatt til katastrofeberedskap, men en gang for alle henter ut midler som er låst inn i yankee-banker og straks nytter dem til å overvinne de materielle følgene av jordskjelvet og samtidig skape hundretusener av jobber.

Naturen gjør ting på sin måte og dermed må vi mennesker, som er en del av naturen, gjøre vårt – og det er å skape de beste forutsetninger for å sikre livet og dets utvikling. Samfunnsmessig må vi overvinne nyliberalismen og gå videre til et planmessig samfunn der det er det menneskelige som står i sentrum for alt, slik at vinterstormer, sommerhete, tørke og jordskjelv ikke lenger får de traumatiske og sorgfulle virkninger som rammer oss i dag, som en «skjebnens forbannelse».

Enhet, styrke og mobilisering for å overvinne virkningene av jordskjelvet forårsaket av naturen og nyliberalismen.
Sammen i sorgen og i kampen for lykke.

Politisk utvalg, sentralkomiteen i Chiles kommunistiske parti (Proletarisk Aksjon) 28. februar 2010

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre