22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» i regi av LO i Trondheim 26. - 28. januar 2018. Konferansen samlet 622 tillitsvalgte fra hele landet.

trump atomskyTrondheimskonferansen 2018 vil oppfordre til at fagbevegelsen mobiliserer mot øvelsen Trident Juncture, går imot stasjonering av utenlandske tropper i Norge i fredstid og krever at den norske regjering tilslutter seg forbudet mot atomvåpen.

Begrunnelse

matroser berlin november 1918Revolusjonære matroser gjør inntog i Berlin i 1918. Bundesarchiv, Bild 183-B0527-0001-810 / CC-BY-SA 3.0, via Wikimedia CommonsI 2018 er det 100 år siden slutten på første verdenskrig. Mindre kjent er det at det var arbeiderklassens kamp, organisering og opprør som var en av de viktigste drivkreftene / årsakene til at krigen be avsluttet. Fagbevegelsen bør derfor bruke årsdagen for krigens slutt til å markere dette, gjennom en konferanse, i samarbeid med fredsorganisasjonene, politiske partier og den breie fredsbevegelsen i Norge.

På 100 årsdagen for slutten på første verdenskrig avsluttes også NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge (15.10 – 7.11), der Norge er vertsnasjon. I en måned skal 35.000 soldater fra 30 land delta i en av de største militærøvelsene på norsk jord. Øvelsen skjer i Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark, i tillegg til de ikke-allierte landene Sverige og Finland.

Trondheimskonferansen tar derfor avstand fra den militærpolitikken som Norge fører i dag. Vi krever dialog og samarbeid med alle land for å løse uenighet og konflikter. Vi krever en selvstendig norsk forsvarspolitikk der nedrustning og avspenning er hovedsaken.

Årets konferanse samlet 622 tillitsvalgte fra hele landet. Den arrangeres av LO i Trondheim.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre