tirsdag 24 mai 2022

NATOs «vern av sivilbefolkningen» er i realiteten drap på sivilbefolkningen

Libyske myndigheter hevder at NATO-angrepene har kostet mer enn 700 sivile livet, mens over 3000 mennesker er såret. NATO og norsk presse avviser dette som Gaddafi-propaganda. Mon det. Daglig rammes hovedstaden Tripoli av 30-40 bomber. Hvis bare hver fjerde av disse bombene og rakettene dreper en sivilist, snakker vi om 10 drepte i Tripoli hver eneste dag. Det er nok et svært forsiktig anslag.

Norske kampfly er blant de ivrigste og mest effektive av NATOs drapsmaskiner. På NATO-møtet i Brussel den 8. juni fikk Norge og Danmark ekstra skryt av den amerikanske krigsministeren Robert Gates, som brukte disse to landas «ekstraordinære bidrag» til å presse en rekke NATO-land som har reservert seg mot å delta for fullt i terrorbombinga av Libya.

Det totalitære Norge

I utenrikspolitikken er Norge en mer totalitær stat enn Libya. Den libyske regjering har i det minste noen avhoppere. Her til lands er Stortinget samstemmig. Norges rolle som statsterrorist er knapt et politisk tema.

Selv i den amerikanske kongressen er det debatt om krigen, og et betydelig mindretall vil at USA skal trekke seg ut.

Regjeringspartiet SV har blitt NATOs nyttigste idiot. Hvis ikke SV allerede fantes, ville NATO og CIA ha betalt mye for å skape et «kritisk» parti av denne typen. I motsetning til Stortinget og SV ser det norske folket stadig tydeligere at denne krigen blir ført under falskt flagg.

Forakt for Afrika og hån mot egen resolusjon

Alle vet at det var de mest aggressive imperialistmaktene, Frankrike, Storbritannia og USA, som presset fram Sikkerhetsrådets resolusjon 1973. Den ble vedtatt mot Afrikaunionens vilje, og med støtte fra et mindretall av medlemmene i Den arabiske liga.

NATO håner FN-resolusjonen de dekker seg bak, en resolusjon som i første paragraf krever «øyeblikkelig oppretting av våpenhvile». Alliansen har torpedert alle forsøk fra Afrikaunionens side på å få til en fredsløsning og våpenhvile.

NATO, USA og Frankrike vil ta nakketak på det afrikanske kontinentet og gi de opprørske arabiske folkene en kraftig lærepenge. Imperialistiske rivaler som Kina skal jages ut av Afrika, slik Hillary Clinton kom i skade for å avsløre på sitt besøk i Zambia i juni.

Bakkekrig og regimeendring

Resolusjon 1973 «utelukker fremmede okkupasjonsstyrker i noen form og på noen del av libysk territorium». Men innholdet i disse linjene, som ikke er til å misforstå, blir like fullt «fortolket» fritt. NATO forbereder nå åpenlyst bakkekrig og regimeendring, helt i strid med mandatet.

NATO-krigen antar en stadig mer fascistisk karakter. Terroren mot sivilbefolkninga i Tripoli begynner å minne om de tyske og italienske fascistenes bombeterror mot Guernica.

  • Norge må ut av denne krigen! 
  • Still krigsregjeringa Stoltenberg til ansvar!