mandag 16 mai 2022

Angrepene er en reprise på NATOs bombing av TV-stasjonen i Beograd i 1999. På dette viset forsvarer den vestlige imperialismens militære arm sivile liv, demokrati og ytringsfrihet … 

Krigsalliansen påstår freidig at angrepene er hjemlet i FN-resolusjon 1973 om en flyforbudssone og våpenembargo mot Libya. Resolusjonen gir riktignok vide fullmakter, men ingen andre enn det aggressive NATO er i stand til å tolke teksten som rettferdigjøring av angrep på sivile mål og medier. Også tidlig i juni skal NATO ha gått til uoffisielt angrep på statlige medier og fjernsynssendere i Libya.

Les også:

Tripolis gater er fylt med blod