mandag 25 januar 2021

Den tyrkiske utenriksministeren var straks på tråden til NATOs generalsekretær Fogh Rasmussen etter at streifgranater fra bombekastere havnet på tyrkisk side av grensa og drepte sivile. Kamphandlinger foregår i grenseområdene. Det er lite sannsynlig at granatene med vilje ble sendt over grensa, ettersom Syria vet at NATO er takknemlig for enhver handling som kan proklameres som en provokasjon eller aggressiv handling. Tyrkia har flere ganger svart med å sende jagerfly mot syriske bakkestyrker, med et ukjent antall drepte. Tyrkia krever fyforbudssone over Syria etter libysk modell.

Den tyrkiske regjeringa ønsker å involvere NATO og USA i et angrep mot Syria ved gjentatte ganger å henvise til artikkel 4 i NATO-pakten. Den innebærer krav om «konsultasjoner« i NATO, og er et forspill for bruk av artikkel 5 som forplikter medlemsstatene i NATO til å forsvare en alliert. Det betyr at også Norge kan bli trukket direkte inn i en mulig krig mot Syria.

NATO var raskt ute med å fordømme Syria for påståtte «aggressive handlinger mot en medlemsstat».

Tyrkia huser den såkalte Frie syriske hæren og den syriske nasjonalkongressen SNC og regimet har stilt baseområder til disposisjon for opprørsstyrker og kommandogrupper nær den syriske grensa, herunder CIA-folk, agenter fra Qatar og Saudi-Arabia og diverse jihadistgrupper med al Qaida-tilknytning.

Samtidig knaker den syriske «opposisjonen» i sammenføyningene. Utenriksminister Hillary Clinton har slått handa av lederne for Det syriske nasjonalrådet SNC på grunn av udugelighet og krangel i eksilmiljøet, og vil håndplukke nye ledere for å gi opposisjonen et mer «respektabelt» ansikt utad.

Robert S. Ford er USAs tidligere ambassadør i Syria og høyre hånd for den berykta John Negroponte, organisator av dødsskvadroner i Honduras og Irak. Ford har en sentral rolle i å forme nye allianser som kan velte Assad-regimet. Om den fragmenterte opposisjonen og dens ulike grupper av «hellige krigere» vil underordne seg USA i ett og alt, er en annen sak.

Israel har benyttet anledninga til å framsette egne trusler. Sjefen for den israelske militære etterretninga, generalmajor Aviv Kochavi, har truet med at Israel er militært forberedt til å «forsvare» de okkuperte Golanhøydene på grunn av den ustabile situasjonen i Syria.