tirsdag 24 november 2020

På oppdrag fra Helsedirektoratet har to kjente krisepsykologer skrevet en tekst for lærere og foreldre som skal berolige barn når NATO-styrker inntar Norge under øvelsen Trident Juncture 2018. Teksten bærer tittelen «Hvordan snakke med barn om NATO-øvelsen».

Innholdet ligner mer på psykologisk krigføring mot barn enn et pedagogisk hjelpemiddel mot krigsfrykt og traumer.

soldat barn

Teksten de har skrevet er en grotesk skjønnmaling av krigsforberedelsene som pågår. Psykologene skal «forklare» øvelsen på en måte som barn forstår slik at de ikke blir altfor skremt. Og hvordan forklarer så psykologspesialist Heidi Wittrup Djup og professor Atle Dyregrov hva som foregår?

«Sjefen for NATO kalles generalsekretær, og nå for tiden er det vår tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, som er sjef. Han jobber for å øke sikkerheten i verden og forhindre at land tar i bruk skadelige våpen for å ødelegge og skade menneskene som bor der.»

Dette er ingenting annet enn løgnpropaganda overfor barn. Kanskje noen av barna som får servert denne eventyrfortellinga har havnet som flyktninger i Norge takket være bombene som Jens Stoltenberg ga grønt lys til å slippe over familiene deres i Libya?

Hvis barna likevel er engstelige er det bare å forklare dem følgende, ifølge psykologenes resept:

«Husk at dette bare er en øvelse, og at den er viktig for at NATO-landene skal kunne gjøre en god jobb med å beskytte oss.»

Finnes det ikke et minimum av etiske standarder blant norske psykologer og psykiatere?