lørdag, 16 11 2019

Lovende oppstartsmobilisering mot krigsøvelsen Trident Juncture

Over hundre mennesker fylte salen da freds- og antikrigsorganisasjoner inviterte til møte på Litteraturhuset i Oslo 9. april. Temaet var NATOs krigsforberedelser og Norges rolle som landfast hangarskip i en kommende krig.

Filosofiprofessor Jon Hellesnes holdt et engasjerende foredrag om farlig norsk NATO-servilitet. Foto: RevolusjonFilosofiprofessor Jon Hellesnes holdt et engasjerende foredrag om farlig norsk NATO-servilitet. Foto: Revolusjon

Førebuing for å gjera Noreg til  krigsskodeplass

Trident Juncture 2018: Den største NATO-øvinga i Noreg på lang tid gjer landet vårt i aukande grad til eit mål for militære åtak og ein framtidig krigsskodeplass.

A10 thunderbolt.I tidsrommet 15. oktober – 7. november vil store delar av Noreg verta prega av den største militærøvinga i landet på mange år, Trident Juncture 2018 (TRJ18).

Humanitær tåkelegging av Syria: Der mineleggerne blir mineryddere

Etterlatt bombekaster i Aleppo, desember 2016. Foto: mil.ruEtterlatt bombekaster i det frigjorte Aleppo, desember 2016.  Foto: mil.ruNorsk bistand og sure miner. At minerydding er en så til de grader politisk business med så liten moral er sjokkerende!

Filmen Last Men in Aleppo er vist over hele den vestlige verden. Den har fått priser, fått folk til å gråte, klappe og gi enda flere penger til disse 3000 «redningsheltene» i White Helmets.

Uttalelse: 100 år siden slutten på første verdenskrig

Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» i regi av LO i Trondheim 26. - 28. januar 2018. Konferansen samlet 622 tillitsvalgte fra hele landet.

trump atomskyTrondheimskonferansen 2018 vil oppfordre til at fagbevegelsen mobiliserer mot øvelsen Trident Juncture, går imot stasjonering av utenlandske tropper i Norge i fredstid og krever at den norske regjering tilslutter seg forbudet mot atomvåpen.