mandag, 20 05 2019

Utanlandske krigsoperasjonar viktigare enn å forsvare landet og folket

AWACS overvakingsfly er heilt sentrale i NATO-operasjonar mot framande land.Forsvar av landet og vern av sivile er heilt underordna for den herskande eliten. Han vil heller føra krig utomlands.

Valkampen har òg ført med seg eit ordskifte om forsvars- og militærpolitikk. Men som ved alle norske valkampar er dette i hovudsak eit ordskifte om lokalisering og distriktspolitikk, og om kven som gjekk inn for ulike nedskjæringar når, og ikkje om militærpolitiske prioriteringar og alliansetilknytning.

Vad skal vi göra? Stoppa Aurora!

Folkelig protest mot Aurora 17 på Götaplatsen 16. september 2017. Foto: Henrik Hjelle.Folkelig protest mot Aurora 17 på Götaplatsen 16. september 2017. Foto: Henrik Hjelle.Fra den norske seksjonen i demonstrasjonen i Göteborg. Foto: Revolusjon.

Svært mange forskjellige organisasjoner møtte opp på Gustav Adolfs torg i Göteborg 16. september. Det begynte med appeller fra blant annet Gudrun Schyman (Feministiskt Initiativ), Nadja Lundberg (Revolutionär Kommunistisk Ungdom og skuespilleren Sven Wollter.

Det var et stort og synlig demonstrasjonstog som deretter gikk fra Gustav Adolfs torg til Götaplatsen, med slagord som «Vad ska vi göra? Stoppa Aurora!». Der fortsatte arrangementet med appeller og musikk. Mikael Wiehe var blant de som spilte.

Også resten av Norden var godt representert med seksjoner fra Danmark, Norge og Finland.

Stopp krigsøvelsen Aurora

Stopp Aurora 17!

Bli med i den norske seksjonen i Göteborg 16. september!

Teksten under er fra en felles løpeseddel for Stopp NATO, Norge ut av NATO, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Bestemødrene for fred og Fredsbevegelsen på Nesodden.

pdfLast ned løpeseddel for utskrift

I september (11.– 29.9.) vil NATO trene på å bruke Sverige som et oppmarsjområde til en eventuell krig med Russland. Dette er mulig på grunn av den vertslandsavtalen som den svenske Riksdagen inngikk med NATO 25. mai 2016. Vertslandsavtalen innebærer at NATO etter invitasjon fra den svenske regjeringen, kan få stasjonere tropper på svensk område. Den innebærer også muligheten til å føre krig mot et tredje land fra svensk territorium. 

Norge som hovedbase for US Marines i Europa?

Historien om de amerikanske marinesoldatene på Værnes ruller videre.

16. januar i år ankom rundt 300 US Marines Værnes i Nord-Trøndelag.

Forsvarsdepartementet kalte det «rotasjonsbasert øving» for å kamuflere at basen skulle være permanent, med soldater som skiftes ut hvert halvår.US Marines - her i Djibouti
Nå vurderer amerikanerne å gjøre Værnes til hovedbase for US Marines i Europa, og kjenner vi den norske regjeringen rett så sier den ikke nei til sine herrer i Pentagon.