mandag, 20 05 2019

Ukraina og det norske NATO-borgerskapet

Norges militærattaché i Kiev antyder at NATO bør gå til forkjøpskrig dersom ukrainerne i de vestlige delene av landet vender seg mot fascistene og sine vestlige «frigjørere».

Oslo Militære Samfund. CC-BY-SA Anne-Sophie Ofrim.Oslo Militære Samfund. CC-BY-SA Anne-Sophie Ofrim.Oslo Militære Samfund er en arena der makthaverne meisler ut sine strategier og legger grunnlaget for politisk konsensus i den herskende klassens elitesjikt. Derfor bør man lytte til hva som kommer derfra.

Kommandørkaptein Hans Petter Midttun holdt et foredrag den 24. april kalt «Hva skjer egentlig i Ukraina?». Midttun er Norges forsvarsattaché i Kiev.

Demonstrér mot krigspolitikken! Ut av de antifolkelige krigsprosjektene NATO og EU!

Stop Nato 2017 mobiliserer bredt til motstand mot NATO-toppmøtet.NATO-toppmøtet i Brussel den 24. til 25. mai 2017 med deltakelse av den ultra-reaksjonære krigshissende oligarken Trump, vil bli møtt med en brei, internasjonal folkelig mobilisering for fred og demokrati.

1. mai-appell for Stavanger Stopp NATO

«NATO vil aldri skape fred. Fred får vi om arbeidsfolk i USA kaster sin Trump og hele makteliten. Da kan de alliere seg med arbeidsfolk i Russland slik at de kan kaste sin Putin. Det vi må gjøre er å redde Norge ut av NATO!»

Dagbjørn SkipnesDet sa Dagbjørn Skipnes i sin appell på vegne av Stavanger Stopp NATO på første mai. Oppslutninga om 1. mai i Stavanger var den største på mange år.

Stopp øvelsen Aurora!

«Aurora» blir den største militærøvinga i Sverige på over 20 år. 

Fra en tidligere Cold Response-øvelse ved riksgrensa mellom Sverige og Norge. Nå trekkes hele NATO inn. Fra en tidligere Cold Response-øvelse ved riksgrensa.
Foto: © Forsvarets mediearkiv.
20000 soldatar frå ti NATO-land skal delta og prislappen er på 583 millionar kroner. Landsetting av soldatar i Gøteborg by er òg ein del av øvinga som finn stad i september.