22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Stopp NATO!Nesten uten offentlig debatt har Riksdagen den 25. mai 2016 ofret den århundrelange svenske nøytralitetspolitikken ved å slutte seg til Vertslandsavtalen med NATO. Folkelige protestdemonstrasjoner og 41 300 underskrifter er feid til side av Riksdagen.

Avtalen innebærer at Sverige kan bli vertsland for aggressive NATO-øvelser i fredstid, og at den svenske regjering kan tillate NATO-invasjon ved krise eller konflikt. Sverige vil uunngåelig bli direkte involvert i NATOs opprustning og aggressive provokasjonslinje mot Russland. Store flåteøvelser i Østersjøen vil øke faren for konfrontasjon og krig.

«Sveriges knefall for NATO kan bety slutten for Norden som en fredelig region.»

Dette er ikke bare trist for Sverige, det påskynder rustningskappløpet og krigsfaren i hele Europa. Et alliansefritt Sverige har vært en stabiliserende faktor i Nord-Europa. Det svenske knefallet for NATO kan nå bety slutten for Norden som en fredelig region.

NATO og USA har lenge hatt som siktemål at Sverige og Finland skal presses inn i militæralliansen. Regjeringene i Danmark og Norge har villig latt seg bruke i dette skitne spillet. Utnevnelsene av generalsekretærene Anders Fogh Rasmussen og Jens Stoltenberg har vært ledd i en strategi for å presse og smøre svenskene og finnene.

Stopp NATO advarer vårt svenske broderfolk mot følgene av å bli et underbruk av NATO og USA. Hvis målet er trygghet og fredelig sameksistens i Norden, er NATO en oppskrift på det motsatte. NATO har gjort Norge til et oppmarsjområde for USAs atomstrategi og til en spionsentral i nordområdene. Norge har i realiteten ingen egen utenriks- og sikkerhetspolitikk. Norske spesialstyrker blir satt inn i aggressive militæroperasjoner mot folk og stater som aldri har truet vårt land – som i Afghanistan, Libya og nå i Syria. Den norske velferden blir redusert mens våre skattepenger går til en hemningsløs opprustning av offensivt krigsmateriell fordi NATO krever det.

Det svenske folkets beste bidrag til freden er å forsvare landets nøytralitet og suverenitet til det siste. Det norske folkets beste bidrag til et fredelig Norden er å få Norge ut av krigsalliansen NATO.

Pressemelding fra Stopp NATO 25. mai 2016.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre