25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

– Vårt ønske om å mobilisere til motstand mot NATO har også blitt forsterket av at vi ser at Norge stadig ruster seg til å føre krig utenfor vårt lands territorium og da særlig med brodd mot Russland og fattige land i den tredje verden. Både den forrige, såkalte rødgrønne regjeringen og den nåværende mørkeblå har økt militærbudsjettene og tatt til orde for enda større økninger. Norske myndigheter har også varslet at de ønsker å bidra til innsatsstyrkene til NATO som er direkte retta mot Russland. Det snakkes i media nå om at Norge er en heit kandidat til å være vertsland i 2018 for den største militærøvelsen til NATO i historien. Vår motstand mot NATO motiveres også av at det ser ut som om den norske staten ureflektert henger seg på både den utidige innblandinga fra andre NATO-land i indre anliggende i Ukraina og støtter det landets nye, NATO-støtta og fascistdominerte kuppregjering. Vi er bekymra for at den norske staten like ureflektert henger seg på den dumdristige sanksjonspolitikken til USA og EU retta mot Russland på grunn av at dette sistnevnte landet fremmer andre interesser i Ukraina enn Vestens.

USA og andre NATO-lands terrorbombing i Syria og Irak er også en viktig grunn til at vi mener at det er rett å komme med dette oppropet og initiativet nå.

– Det finnes allerede flere organisasjoner og fredsbevegelser som er kritiske til NATO. Hvorfor er ikke disse bra nok?

– Det er nødvendig å mobilisere for å stoppe NATOs aggresjon. Kim Kopperud

– De eksisterende organisasjonene og fredsbevegelsene som er kritiske til NATO har ikke fått gjennomslag. Derfor mener vi det er nødvendig å starte opp noe nytt og som med frisk giv kanskje kan få oppmerksomhet nå som det nye vervet til Stoltenberg gjør kampen mot NATO til en aktuell nyhetssak i Norge. Flere av de eksisterende partiene som tidligere var talerør mot militær aggresjon har av valgtaktiske årsaker enten lagt ned kampen eller nedprioritert den. Vi mener at utviklingen de siste åra krever at kampen mot NATO prioriteres opp.

For oss er det å gå inn i allerede eksisterende organisasjoner for å ta kampen der om å løfte denne saken lite fruktbart. Vi mener vi får mer ut av vårt arbeid ved å legge denne kampen i en ny og særegen kampanje for antikrigsarbeid. Med denne kampanjen håper vi å motivere forskjellige folk og miljøer som er mot NATO til felles parti-uavhengig aktivitet.
Det er også sånn at vi er kritiske til at organisasjoner som skal jobbe mot norsk medlemskap i NATO og den norske, offentlige krigspolitikken har så sterke bånd til den staten de ønsker å kritisere og motarbeide. Alt for mange av de eksisterende fredsorganisasjonene har tette bånd til UD og lignende statlige strukturer. Vi er også skeptiske til det at slike organisasjoner mottar statsstøtte og finansiering av de som utøver den politikken de nevnte organisasjonene er danna for å bekjempe. En slik finansiering skaper lojalitetsbånd mellom organisasjoner og det offentlige og det er lite formålstjenlig i denne sammenhengen.

– Hvem håper dere på å mobilisere?

Det viktige i denne saken er at du er mot NATO og krig, ikke hvilket parti du ellers tilhører. Kim Kopperud

– Vi ønsker selvsagt å nå alle som er imot krig og norsk medlemskap i NATO. Vi ønsker at alle som synes dette tiltaket virker interessant tar kontakt. Ingen er for unge eller for gamle. Vi setter heller ingen krav til erfaring eller politisk ståsted. Det viktige for oss er i denne saken at du er mot NATO og krig, ikke hvilket parti eller hvilken organisasjon du ellers tilhører, så fremt du ikke er rasist eller fascist. Hvis du mener denne saken er viktig, men ikke har erfaring med politisk arbeid fra før av, så oppfordrer vi deg også til å ta kontakt. Mer enn noe annet trenger denne saken ny giv og nytt engasjement.

– Hva slags aktiviteter planlegger Stopp NATO i tida framover?

– Først og fremst ønsker vi å drive PR for vårt standpunkt mot NATO. Kampanjen skal drives gjennom nettsida vår, stoppnato.no, ved siden av utadretta aktivisme som løpeseddelutdeling, plakatopphenging og lignende. Hvis noen der ute vil bidra og føler at de kan og har mulighet, er det bare å ta kontakt!

Stopp NATO kan nås via 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Se aksjonens grunnlag på stoppnato.no

Intervjuet er gjengitt i Revolusjon nr. 45.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre