23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

50 000 soldater og 10 000 militære kjøretøyer er i Norge i forbindelse med Trident Juncture, den største militærøvelsen i Norge siden den kalde krigen. 6000 av dem befinner seg ombord i hangarskipet Harry S. Truman, oppkalt etter «atompresidenten» Truman.

Hangarskipet Harry S. Truman deltar i øvelsen. Krigsskipet er oppkalt etter presidenten som lanserte Truman-doktrinen for opprustning og avskrekking, også med atomvåpen.Hangarskipet Harry S. Truman deltar i øvelsen. Krigsskipet er oppkalt etter presidenten som lanserte Truman-doktrinen for opprustning og avskrekking, også med atomvåpen. Foto: US Navy.

Ved siden av Heimevernet er en rekke sivile instanser direkte involvert, som NVE, NRK og Mattilsynet. Store politistyrker, offentlige havner, jernbaneselskaper og Statens vegvesen er sivile medaktører. Politiet skal dirigere trafikken på veiene og holde kontroll på folk som måtte finne på å gi uttrykk for sin frustrasjon og motstand. Erfaringsmessig kan politiet også få hendene fulle med å holde styr på soldater som tar seg til rette i bygder og lokalsamfunn.

Utstyr og personell skal føres inn til øvelsesområdet fra ulike steder på Mørekysten, Trøndelag og fra Fredrikstad i Østfold, mens selve øvelsen hovedsakelig kommer til å foregå i Nord-Østerdalen. Særlig Røros-området blir berørt. Her skal rundt 7000 soldater oppholde seg mer eller mindre permament. Rundt Lillehammer, Lesja og Dombås forventes det at rundt 250 militære kjøretøy blir transportert langs veiene daglig, noe som vil føre til store trafikkproblemer og uunngåelige skader på veidekket. Øvelsen har allerede forårsaket flere alvorlige trafikkulykker.

Folkemøter for å roe nervene

Forsvaret advarer mot vennene sine.Forsvaret advarer mot vennene sine.En rekke folkemøter er avholdt i forkant i regi av fylkesmannen og Forsvaret. Hensikten er å forberede og berolige lokalbefolkningen. Innbyggerne blir forklart at «NATO og Forsvaret øver for at vi sammen skal være i stand til å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Norge er avhengig av alliert støtte i krise og krig.»
Bøndene blir lovet erstatning for ødeleggelser av skog, åkre og dreneringsanlegg. Forsvaret legger stor vekt på å «selge» øvelsen inn hos lokalbefolkningen med forsikringer om at pengene kommer til å sitte løst hos soldater, Forsvaret og NATO. Milliarder av kroner vil bli brukt til alt fra pølser og hamburgere til materialer og drivstoff og dermed skape stor økonomisk aktivitet. Selv om noen kjøpmenn og gatekjøkken nok gnir seg i hendene, er det tvilsomt om befolkningen lar seg begeistre av den grunn.

Miljøødeleggelser

Miljøødeleggelsene vil bli formidable, noe Forsvaret vedgår allerede i utgangspunktet. Det framgår av en egen informasjonsside om aktiviteten i de mest berørte fylkene. «Forsvaret bruker store ressurser på skadeforebyggende tiltak, og alle soldater er pålagt å vise hensyn for å unngå skader, utslipp og forsøpling. Har du utegående husdyr som er støysensitive, bør du vurdere å holde dem innendørs. Meld gjerne fra om støysensitive områder. Vannkilder, turløyper og andre sårbare punkter bør merkes og varsles. Det samme gjelder kultur- og idrettsarrangementer som kan komme i konflikt med øvelsen.»

Miljøvernorganisasjonene har forholdt seg påfallende tause til nå.

Det blir markeringer mot øvelsen i Bergen, Kristiansand, Elverum, Tromsø og Oslo lørdag 27. Slutt opp om demonstrasjonene der du bor!


Bergen: Lørdag 27. oktober Øvre Vågsalmenningen kl. 15:00
Kristiansand: Lørdag 27. oktober på Torvet kl. 13:00
Oslo: Lørdag 27. oktober på Jernbanetorget kl. 13:00

En svært vellykka demonstrasjon mot øvelsen ble avholdt i Trondheim lørdag 20. oktober med 5-600 i tog og på torgmøte.
Bildet: To representanter fra Stopp NATO og Aksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture med parole. Foto © LO i Trondheim. Se flere bilder på flickr-sidene til LO i Trondheim.

  DSCN0459

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre