20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» i regi av LO i Trondheim 25. – 27. januar 2019.

Demonstrasjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture i Oslo 27.10.2018.Demonstrasjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture i Oslo 27.10.2018.

Den 4. april i år er det 70-årsdagen for opprettelsen av NATO.

Den ble opprinnelig opprettet som en forsvarspakt under den kalde krigen, men er med årene blitt en angrepsorganisasjon mot land som aldri har truet medlemslandene.

NATO, ledet av USA, har bombet Jugoslavia og ført an i kriger i Afghanistan, Irak, Libya og støttet terroristene i Syria, uten mandat fra FN.

USA har i dag vel 800 militærbaser i verden spesielt rettet mot Russland og Kina. President Trump krever økt opprustning i alle NATO-land til minst 2 % av nasjonalbudsjettet.
Han truer med å si opp IMF-avtalen om forbud mot utplassering av kortdistanserak­etter i Europa. Spenningen og de aggressive, verbale angrepene mot Russland har økt voldsomt.
Verdensfreden er i fare.

Martin Luther King ble drept den 4. april 1968, men vi minnes hans ord om at USAs regjering er den «største leverandør av vold i verden» og at man ikke kunne sitte stille, men måtte si tydelig i fra, mot denne utviklingen.

  • Vi må nå vise vår motstand mot NATOs aggresjon og opprustning.
  • Ingen norske styrker til NATO-kriger i utlandet.
  • Norge som framskutt NATO-base er mer utsatt for angrep enn andre.
  • Vi krever dialog mellom stormaktene for avspenning og nedrustning.
  • Ingen utenlandske militærbaser på norsk jord.

Det beste forsvar for vårt land er å ta nye skritt for en fredeligere utvikling i verden.  Det er i pakt med en nasjon som deler ut fredsprisen.

Trondheimskonferansen samler tillitsvalgte og faglig aktive fra hele landet til et tett faglig-politisk program. Konferansen 2019 samlet 630 tillitsvalgte.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre