22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Folkelig protest mot Aurora 17 på Götaplatsen 16. september 2017. Foto: Henrik Hjelle.Folkelig protest mot Aurora 17 på Götaplatsen 16. september 2017. Foto: Henrik Hjelle.Fra den norske seksjonen i demonstrasjonen i Göteborg. Foto: Revolusjon.

Svært mange forskjellige organisasjoner møtte opp på Gustav Adolfs torg i Göteborg 16. september. Det begynte med appeller fra blant annet Gudrun Schyman (Feministiskt Initiativ), Nadja Lundberg (Revolutionär Kommunistisk Ungdom og skuespilleren Sven Wollter.

Det var et stort og synlig demonstrasjonstog som deretter gikk fra Gustav Adolfs torg til Götaplatsen, med slagord som «Vad ska vi göra? Stoppa Aurora!». Der fortsatte arrangementet med appeller og musikk. Mikael Wiehe var blant de som spilte.

Også resten av Norden var godt representert med seksjoner fra Danmark, Norge og Finland.

De fremmøtte på Götaplatsen vedtok denne uttalelsen:

De siste årene har Sverige blitt knyttet nærmere til krigsalliansen NATO. Flere undersøkelser har vist at det svenske folket er motstandere av svensk NATO-medlemskap og derfor forsøker styresmaktene å unngå debatt om spørsmålet.

Når de ikke kan ignorere motstanden fullstendig, tyr de i stedet til skittkasting. Som da forsvarsminister Peter Hultquist på DN Debatt utpekte alle som protesterte mot Aurora 17 som potensielle landsforrædere og Putin-agenter. Det er i lys av dette at sabotasjeforsøkene mot denne demonstrasjonen skal ses.

Men vi kjemper mot dagens militaristiske politikk nettopp fordi vi vet at den beste veien til sikkerhet og fred. Tilnærming til USA og NATO øker trusselen mot befolkningen i Sverige. Gjennom å bryte den alliansefriheten som klarte å holde vårt land utenfor stormaktskonfliktene på 1800- og 1900-tallet øker risikoen for krig.

Vi kjemper for at sikkerhetspolitikken ikke skal bestemmes bak lukkede dører uten å ta hensyn til folkeviljen. Vi kjemper for at den store opinionen mot NATO-innmelding skal bli hørt i debatten.

Vi som er samlet her i dag på demonstrasjonen mot Aurora 17 krever:

  • Ingen videre tilnærming til NATO
  • Riv i stykker vertslandsavtalen
  • Ratifiser FN-resolusjonen om avskaffelse av atomvåpen

Markeringa mot Aurora foregår over flere dager. Søndag 17. september fortsatte med et godt besøkt fredsseminar.

Steinar Eraker fra Stopp NATO informerer om den norske krigsmotstanden. De øvrige paneldeltakerne kom fra Finland, Danmark og Sverige. Foto: JRSSteinar Eraker fra Stopp NATO informerer om den norske krigsmotstanden. De øvrige paneldeltakerne kom fra Finland, Danmark og Sverige. Foto: JRSI paneldebatten deltok Gerd Berlev, Tid til fred – aktiv mod krig, Danmark; Steinar Eraker, Stopp NATO, Norge; Ruka Toivonen, AKL – Aseistakieltäytyjäliitto – Vapenvägrarförbundet, Finland; Agneta Norberg, Det globala nätverket mot vapen och kärnkraft i rymden, Sverige. 

Det ble en spennende orientering om krigsmotstanden i de ulike nordiske landa, og det ble opprettet nye kontakter for samordning av motstanden i tida som kommer. Fredsbevegelsen i Norden har vært svak over lengre tid, nå begynner den å samle krefter igjen!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre