mandag 8 august 2022

 

Ifjor fikk vi tyve kroner.
O jule-idyll!
Hvor gode var ikke de herrer ifjor
for Frelserens skyld.

Ifjor fikk vi tyve kroner
å feire hans komme med.
Det skjærer dem ennu i hjertet
å tenke på det:

«Det var å sy bløte puter
til dranker og dovenpels.
Iår må vi handle med Kristus:
Gå ut og frels!

Ja, lader oss alle bede
om iver og styrke fra Ham,
så ikke vi frister en eneste sjel
til last og skam!»

Ifjor fikk vi tyve kroner
til måltid og juletre.
lår har vi bare det glade budskap
å trøste oss med.

Men skulde de herrer forsøke.
enn mere å frelse oss — :
å, måtte vi ligne den røver på korset
som døde i naken tross!

Rudolf Nilsen (1901-1929)