tirsdag 19 januar 2021

Filmen som er lagd over Dag Solstads roman Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land omtales i overstrømmende ordelag av ei samla borgerpresse, enda før premieren. Ikke så rart, kanskje, ettersom boka blei skrivi for å forlyste borgerskapet og gi raddissene et slags alibi for at de vendte tilbake til sitt småborgerliv da ml-moten var på retur. («Vi sykla på vannet vi», høh, høh – noe å fortelle barnebarna, det!).

Hvor sannsynlig er det at filmen skulle være bedre enn boka?

  • Les en omtale av boka fra 1983.