tirsdag, 18 02 2020

Unity and Struggle no. 29Tidsskriftet til Den internasjonale konferansen av marxist-leninistsike partier og organisasjoner blir utgitt på engelsk, spansk, tyrkisk, arabisk, portugisisk og tysk. Revolusjon oversetter enkeltartikler til norsk når vi har kapasitet til det.

Unity & Struggle (Enhet og kamp) våren 2015 inneholder dokumenter fra Konferansens siste plenumsmøte, ved siden av innlegg om mange ulike temaer fra hele verden.

For eksempel skriver kameratene fra Burkina Faso om ebola-epidemien i Vest-Afrika; kameratene fra Spania skriver om de mange korrupsjonsskandalene i landet; de meksikanske kameratene skriver om hvordan møte nyliberalismens framstøt; EMEP fra Tyrkia drøfter situasjonen med konflikter og oppløsning som preger midtøsten.

Se mer i innholdsoversikten.

pdfLast ned den engelskspråklige utgaven av US no. 291.03 MB