søndag 24 januar 2021

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO), november 2009

cipomlVi uttrykker vår støtte til det iranske folkets rettferdige krav og kampen for et demokratisk Iran. Bare det iranske folket har rett til å styrte det diktatoriske regimet i Iran.

Vi motsetter oss imperialistenes og sionistenes innblanding og sammensvergelser mot Iran, som må sees i lys av løgnene og ryktene som blir fabrikert i strid med det iranske folkets interesser og i lys av imperialistenes aggressive og krigerske politikk for oppdeling av verden. Samtidig fordømmer vi tortur, voldtekter og drap på demonstrantene i Iran som blir begått av det barbariske voldsapparatet til regimet i Den islamske republikken.

Vi er av den oppfatning at det iranske folkets kamp for demokrati er en uatskillelig del av den anti-imperialistiske kampen. Regimer som ikke viser massene respekt og som undertrykker sitt folks krav om demokrati, kommer før eller seinere til å søke støtte fra de imperialistiske kreftene.

Lenge leve det iranske folkets kamp for å vinne sine demokratiske rettigheter!
Lenge leve den iranske arbeiderklassens kamp for et sosialistisk Iran!

 • Brasils revolusjonære kommunistiske parti
 • Colombias kommunistiske parti (marxist-leninistisk)
 • Arbeidernes kommunistparti, Danmark
 • Arbeidets kommunistiske parti, Den dominikanske republikk
 • Ecuadors kommunistiske marxist-leninistiske parti
 • Arbeidernes kommunistparti, Frankrike
 • Organisasjonen for gjenoppbygging av kommunistpartiet i Hellas
 • Arbeidets parti i Iran (Toufan)
 • Kommunistisk Plattform, Italia
 • Mexicos kommunistiske parti (marxist-leninistisk)
 • ML-gruppa Revolusjon, Norge
 • Spanias kommunistiske parti (marxist-leninistisk)
 • Arbeidernes kommunistparti, Tunisia
 • Tyrkias revolusjonære kommunistiske parti
 • Venezuelas marxist-leninistiske kommunistparti
 • Voltas revolusjonære kommunistiske parti, Burkina Faso