torsdag 26 mai 2022

Det er den reaksjonære politikken til imperialismen og den tyrkiske regjeringa som har lagt terrenget åpent for ISIL i Syria og Irak, skriver Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner i denne uttalelsen.

Problemene og prøvelsene i Midtøsten har ikke avtatt siden den amerikanske okkupasjonen av Irak og Afghanistan. For øyeblikket er det en terroristorganisasjon som kaller seg «Islamsk stat i Irak og Levanten» (ISIL) som fortsetter framrykkinga som begynte i Falluja. Denne organisasjonen står bak hundretusener av flyktninger fra Mosul, og har utført drap på dusinvis av mennesker. Den okkuperte det tyrkiske generalkonsulatet og tok ansatte som gisler. Nå står den ved porten til Kirkuk[1], og truer hovedstaden Bagdad.

ISIL er en organisasjon av samme type som Al Qaida og Al Nusra[2], som blir manipulert av USA for å styrte Assad-regimet i Syria. Den er logistikkmessig og militært støttet av Saudi-Arabia, Kuwait og Tyrkia, og i ly av denne beskyttelsen utøver den terror i den kurdiske regionen Rojava i det nordlige Syria.

Imperialistene har allerede i lang tid forsøkt å omforme Midtøsten og iverksette sin politikk for å kontrollere oljeressursene. For å oppnå dette, tar de i bruk alle midler for å provosere fram vold og fiendskap mellom stammer, minoriteter og nasjoner som lever i regionen.

Som motkraft mot Syria, Iran og Hizbollah i Libanon, som imperialistene kaller «ondskapens sjia-akse», forsøker de å danne en «sunni-halvmåne» som består av Tyrkia og Golf-statene, herunder Saudi-Arabia. Det er dette som ligger bak den voldelige konfrontasjon i regionen.

I Irak har Maliki-regjeringas politikk med undertrykking av andre lokal- og stammesamfunn slått feil, og landet ligger i ruiner etter den amerikanske tilbaketrekkinga.

«Regjeringa i Ankara
utgjør en destruktiv

kraft mot alle naboland,
den egger folk mot hverandre.»

ISIL – som var væpnet av Tyrkia og regnes som en de facto alliert som kan åpne opp en ny front mot Syria – er resultatet av en politikk som tar konsekvent sikte på å utdype og overdrive forskjellene mellom de ulike folkegruppene, og forvandle disse forskjellene til gjensidig fiendskap. ISIL kan utfolde seg i et terreng som er lagt åpent for dem gjennom den reaksjonære politikken til imperialismen og den tyrkiske regjeringa.

Irak er i ferd med å bli splittet i tre deler mellom sunnier, sjiaer og kurdere. Imidlertid har spørsmålet for lengst gått fra å være et internt irakiske anliggende til å bli et globalt problem. I Midtøsten bærer det mot en uunngåelig konfrontasjon mellom stormaktene som vil gå videre med en ny oppdeling av innflytelsessfærer i regionen.

Da ISIL angrep det tyrkiske konsulatet i Mosul og tok alle tilstedeværende som gisler, erklærte den tyrkiske utenriksministeren at de «er ikke gisler». Slik kom forholdet mellom regjeringa og terroristgruppa utilsiktet for en dag. Ryktene om at den tyrkiske etterretningstjenesten MIT på forhånd visste om angrepet på konsulatet, viser at den tyrkiske regjering står i ledtog med denne kriminelle terroristorganisasjonen.

Den tyrkiske regjeringa bærer et stort ansvar for den forverra situasjonen med et økende kaos i Irak som uunngåelig vil spre seg i hele regionen. Regjeringa i Ankara har iverksatt intriger bak ryggen på alle sine naboer for å bli en regional makt. Den utgjør en destruktiv kraft mot alle naboland, den egger folk mot hverandre, den truer stadig alawitter[3] i Tyrkia, og den har gjort sitt ytterste for å hisse til til krig i Syria.

Den imperialistiske politikken i Irak baner vei for en ny krig. For folkene i regionen er det viktigste kravet i dag fred og demokrati.Men dette vil aldri være målet til USA, Tyrkia eller de øvrige reaksjonære statene.

Forutsetningen for en ekte fred er at folkene bygger et kollektivt demokrati slik at de kan styre seg selv og sette sine undertrykkende diktatorer, USA og dets allierte på porten.En ny samfunnsorden bygget på virkelig sekularisme som garanterer brorskap mellom ulike trosretninger, kan væreet alternativ til den politikken som får mennesker til å bli ødelagt for en orden diktert av USA, det vil si en orden basert på kaos.

Ned med imperialismen!
Lenge leve folkenes forbrødring!

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner

Juni 2014


[1] Kirkuk er et av de viktigste oljesentrene i Irak. Kurderne står sterkt i regionen og har nå overtatt kontrollen med byen.

[2] Al Nusra er en organisasjon tilknytta Qaida, den ble stifta in 2012 og opererer i Syria og Libanon.

[3] Alawitter er en retning innenfor sjia-islam som er særlig utbredt i Syria. President Assad tilhører denne retninga. Det er også ca tre kvart millioner alawitter i Tyrkia. O.a.