tirsdag 7 desember 2021

Erklæring fra den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner til FFO

Til Folkeforsamlingen i Oaxaca (FFO)

Våre marxist-leninistiske partier og organisasjoner i Europa, Asia, Amerika og Afrika har med oppmerksomhet, solidaritet og anerkjennelse fulgt den heroiske kampen til Mexicos folk og særlig kampen til Folkeforsamlingen i Oaxaca (FFO). FFO har på en besluttsom og konsekvent måte gått imot den økonomiske politikken til de nyliberale undertrykkerne i landet og  i delstaten Oaxaca, leda av PRI (Det institusjonelle revolusjonære partiet, et borgerlig parti som regjerte fra 1929 til 2000 – o.a.), og PAN (Det nasjonale aksjonspartiet, det borgerlige regjeringspartiet til avtroppende president Vicente Fox og den nye presidenten Feliiipe Calderon, som blei president i desember 2006 etter valgsvindel – o.a.)

Den fascistiske undertrykkelsen som er blitt sluppet løs mot FFO av så vel Ulises Ruiz Ortiz (guvernør i delstaten Oaxaca og meddlem av PRI – o.a.) og Vicente Fox Quesada, med politi, paramilitære styrker, snikmordere og hærstyrker viser på ny at disse regjeringene ikke representerer interessene til arbeiderklassen, fattigbøndene, studentene, lærerne og proletarkvinnene i Oaxaca og Mexico. De prøver snarere å ødelegge bevegelsen og viser dermed at de står i tjeneste hos imperialismen og det lokale finansoligarkiet. Derfor er FFOs følgende krav nødvendige og rettferdige: Stopp undertrykkelsen og gi guvernøren sparken. Gi Ulises Ruiz Ortiz avskjed og opprett ei proletarisk og folkelig regjering der folket ikke bare har innflytelse, men bestemmer både innhold og form i styret av Oxaca og Mexico.

Folkeforsamlingen i Oaxaca, som har kjempa i over 6 måneder på barrikadene i kraft av stor folkelig mobilisering og et demokratisk liv, viser verdens og Mexicos folk – slik det også viser imperialismen, fascismen og kapitalismen – at vi bare vinner fram hvis vi utvikler en revolusjonær taktikk og strategi. Det vil si hvis vi bygger og styrker en breiest mulig proletarisk og folkelig enhet, hvis vi står sammen i solidaritet med verdddens utbytta folk, og arbeider for revolusjon, sosialisme og kommunisme, som er det eneste alternativet som kan frigjøre dem som er utbytta.

Fra Brasil, åstedet for Den 12. internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner, sender vi dere vår dypeste solidaritet og kampvillige støtte, idet vi håper at dette vil bidra til at tyrannen Ulises Ruiz Ortiz snart vil falle, og at PFP (Det føderale opprørspolitiet – o.a.) snart vil dra sin vei, slik at det blir slutt på mordene, forfølgelsen og forsvinningene i Oaxaca.

Med broderlig hilsen

12. plenum
Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO)