torsdag 9 april 2020

Vi støtter og krever at folkene blir hørt gjennom folkeavstemninger, så de kan uttrykke sin motstand mot EUs "reformtraktat", sier Den internasjonale konferansen av ML-partier og -organisasjoner i denne uttalelsen.

Den europeiske union (EU) prøver å gjøre nyliberalisme til en permanent bestanddel av sitt grunnlag og gjøre det umulig for EU-land å føre en annen politikk. Men det var nettopp dette arbeiderne og folkene i Frankrike og Nederland utvetydig og med overveldende flertall sa nei til da de ble spurt i en folkeavstemning.

Siden da har motstanden mot dette prosjektet som utelukkende står i monopolenes tjeneste, fortsatt med å vokse, mens EU-kommisjonen ufortrødent iverksetter nyliberale retningslinjer og intensiverer prosessen for privatisering av offentlige tjenester som transport, energi, utdanning, helse osv.

Så langt har særlig regjeringene i Tyskland, Frankrike, Spania og Italia sagt ja til en tekst som bærer i seg hele innholdet i grunnloven, men som søker å nytte andre formuleringer enn teknokratspråket i traktaten som tidligere er forkasta.

Sammen med folkene i EU fordømmer vi og bekjemper vi denne modifiserte traktaten som skal sikre makta til monopolene, og som er enda et skritt i oppbygging av EU som imperialistmakt i konkurranse med andre imperialistmakter, vendt imot arbeiderne og folkene.

Vi støtter og krever at folkene blir hørt gjennom folkeavstemninger, så de kan uttrykke sin motstand mot denne traktaten.

November 2007