onsdag 27 januar 2021

Om de kriminelle, umenneskelige, krigshissende og ulovlige sanksjonene mot Iran

toufanlogoMandag 23. januar 2012 besluttet utenriksministrene fra de imperialistiske EU-landene i Brussel å utvide de økonomiske sanksjonene mot Iran ved å gjennomføre sanksjoner mot den iranske sentralbanken og fryse det iranske folks verdier inne i Europa. For å skade den iranske økonomien alvorlig, besluttet de å opprette en embargo mot eksport av iransk olje til Europa.

«De økonomiske sanksjonene mot Iran rammer massene og er umenneskelige»

Å påtvinge økonomisk blokade og forårsake sult i Iran er handlinger som er internasjonalt ulovlige og forbrytelser mot menneskeheten. Imperialistene ønsker å tvinge sine egne skumle hensikter om utplyndring og dominans over Iran og resten av «ondskapens akse» ved å skape et nytt Irak og en Gazastripe nr. 2. Ved å straffe Iran vil de imperialistiske landene gi en lærepenge til alliansefrie land og land som ikke underlegger seg deres diktat.

Tidligere har imperialistene forsøkt å rettferdiggjøre sine forbrytelser ved å få vedtatt ulovlige resolusjoner i FNs sikkerhetsråd. Men de gjennomførte sanksjoner mot Iran uten noen myndighet fra FN. Sanksjonene er en sammensvergelse fra en internasjonal røverbande mot en av FNs stater og strider mot FNs charter. USAs og EUs sanksjoner mot Iran har ingen juridisk basis på internasjonalt plan. USA påtvinger verdens land beslutninger truffet i den amerikanske kongressen og later som om det er beslutninger truffet av det internasjonale samfunnet. De ulovlige og tyranniske sanksjonene mot Iran viser USA-imperialismens hegemonistiske og despotiske karakter.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov erklærte at «unilaterale handlinger er nytteløse» og tilføyde at det ikke var grunn til å treffe beslutninger ut over den kollektive beslutningen i FNs sikkerhetsråd. Viseutenriksministeren fra Israels rasistiske regjering Danny Ayalon hevdet i et presseintervju at «Disse sanksjonene har minsket krigsfaren». Catherine Ashton, ansvarlig for EUs internasjonale forbindelser, og Sveriges utenriksminister Carl Bildt hevdet etter møtet at grunnlaget for deres arbeid var å appellere til diplomati og forhandling!

Imperialistmaktene lyver åpenlyst når de påstår at de anerkjenner Irans legale og ubestridelige rett til å anrike uran. Det er en kjensgjerning at de har monopol på å produsere atomenergi. Å anerkjenne Irans rett til å fremstille atomenergi er å bryte det imperialistiske monopolet. I en bedragerisk psykologisk krig advarer stormaktene verden mot Irans atombombe, men de har ikke avslørt noen som helst dokumentasjon på denne bombens eksistens. Den tyske utenriksministeren Guido Westerwelle erklærte skamløst at «Vi kan ikke akseptere at Iran utvikler atomvåpen» og at «Dette er ikke bare en sikkerhetsproblem for regionen, men det ville true sikkerheten i verden». Du store! Den ikke-eksisterende iranske atombomben ødelegger hele klodens sikkerhet, mens mange hundre kjente og hemmelige stridshoder i amerikanske, britiske, franske og israelske krigshisseres hender ikke er farlige for verdens sikkerhet! Tilsynelatende finnes det altså gode og onde atombomber! Argumentene fra imperialistmaktenes representanter er voldsomme, truende og kvalmende.

De økonomiske sanksjonenes historie viser at det er alminnelige mennesker i de landene som blir underlagt sanksjoner som lider mest som følge av dem. I Iran vokser inflasjonen raskt, mangel på medisin og medisinsk utstyr er allerede merkbar, og spesielt pasienter med hjerteproblemer er under angrep, fordi firmaene som produserer utstyr er underlagt de amerikanske sanksjonene og kan ikke eksportere sine produkter til Iran. Dette er ikke noe tema for imperialistmaktene. Det er ikke viktig for den amerikanske presidenten Obama og hans iranske alliert om millioner av mennesker blir slaktet i krigen. Dessuten gir sanksjonene mot Iran myndighetene i Den Islamske Republikken en unnskyldning for å øke undertrykkelsen av de anti-imperialistiske og demokratiske kreftene i Iran.

Imperialistmaktene tror at hvis deres sanksjoner medfører utbredt sult i Iran, vil folket reise seg og installere et vestlig marionettregime. Dette er en feilkalkulering, for Irans historie viser at det iranske folket alltid har nektet å underkaste seg krefter som er alliert med utenlandske imperialistmakter. De iranske massene nærer ikke andre følelser enn forakt og hat mot kjøpte lakeier, spioner og de som gjennomfører terroraksjoner i Iran.

Faktum er at imperialistenes aksjoner mot Iran ikke handler om å eliminere den iranske atombomben. En slik bombe eksisterer ikke. Iran innehar en geopolitisk nøkkelposisjon i Midtøsten og befinner seg i sentrum av innviklete globale motsetninger. Å kontrollere Iran betyr å kontrollere en hel strategisk region med enorme energiressurser som USA ønsker å plyndre i flere tiår. Hormuz-stredet er en ventil for oljeeksport til de fire verdenshjørnene. De amerikanske imperialistene vil ha kontroll over denne ventilen. Tilstedeværelsen av amerikanske styrker i regionene er en trussel mot verdens sikkerhet og er i særdeleshet en trussel mot Midtøstens sikkerhet. Propagandaen om iranske atomvåpen som ikke eksisterer er en rettferdiggjørelse av aggresjon mot Iran og for herredømme over regionen, og Den Islamske Republikks kapitulasjon overfor imperialismens krav vil ikke endre imperialistenes natur, som dreier seg om å forfølge deres mål om dominans.

Arbeidets Parti i Iran (Toufan) mener at de økonomiske sanksjonene mot Iran rammer massene og er umenneskelige. Vi holder imperialistene, spesielt de amerikanske imperialistene, ansvarlige for de lidelser og den nød disse sanksjonene vil føre til. sanksjonene mot Iran er ulovlige og krigshissende, og de kan ikke rettferdiggjøres. Vårt parti fordømmer sterkt de imperialistiske sanksjoner, embargoer og trusler mot de iranske massene. Vi tror at alle progressive, menneskekjærlige og patriotiske iranere må gå imot sanksjonene og imot de imperialistiske og sionistiske krigstruslene, og må trekke en skarp skillelinje for skille mellom folket og dets fiender.

Regimet i Den Islamske Republikken Iran er et reaksjonært og mafiaaktig kapitalistisk regime. Det iranske regimet har mistet all legitimitet, og det overveldende flertallet av de iranske massene føler avsky mot regimet. Oppgaven med å styrte dette regimet hviler på de iranske massenes skuldre. Et regimeskifte foretatt av invaderende imperialiststyrker vil ha til formål å kolonisere landet og plyndre nasjonens ressurser. Imperialistmaktene har aldri støttet og vil aldri støtte de frihetselskende og demokratiske kreftene noe sted i verden. Deres snakk om frihet og menneskerettigheter er bare et røykteppe for deres kriminelle handlinger, og Irak, Libya, Jugoslavia, Afghanistan ... kan bevitne dette. Det står hykleri skrevet på pannen deres.

Arbeidets Parti i Iran (Toufan)
, 23. januar 2012