tirsdag 29 september 2020

Erklæring fra Tunisias arbeiderparti: Vi fordømmer det feige terrorangrepet i Bardo-museet

Tunisiere demonstrerer i Paris: - Je suis Bardo.En gruppe væpnede terrorister har i dag angrepet Bardo-museet ved nasjonalforsamlinga. Angrepet forårsaket 21 tunisiske og utenlandske dødsofre, dessuten en rekke skadde, for det meste turister.

Tunisias Arbeiderparti

  • fordømmer dette feige, sjofle terrorangrepet på et viktig senter for kultur, der ofrene er uskyldige og forsvarsløse mennesker. Våre dypeste kondolanser til ofrenes familier, til det tunisiske folk og til andre vennligsinnede folk.
  • anser denne illgjerning som et alvorlig skritt i aktivitetene til terrorister som i dag slo til to skritt fra regjeringskvartalet. Dette viser at det haster med å organisere en nasjonal kongress i kampen mot terrorisme hvor politiske, sosiale og sivile krefter som virkelig er anti-terrorister deltar.
  • forlanger hurtig kunngjøring av anti-terrorloven og revisjon av sikkerhetsplaner for å eliminere mangler og hull. Det må utvikles en omfattende strategi som ikke bare tar for seg sikkerhet, men også de økonomiske, sosiale, kulturelle, pedagogiske og religiøse årsaker til terrorisme.
  • krever rask handling for å begynne en seriøs undersøkelse av aktivitetene i mange klubber, organisasjoner og moskeer samt de «parallelle sikkerhetsapparatene» for å avdekke sannheten om de politiske drapene. Vi gjentar kravet om en reform av den politiske utdanning som vektlegger verdiene av rasjonalisme og som eliminerer forherdet tenkning. Videre krever vi det blir iverksatt en sosial politikk mot fattigdom, arbeidsledighet, inflasjon, pengeflukt og avhengighet.
  • oppfordrer det tunisiske folk til mer årvåkenhet og enhet for å slå tilbake terrorisme på alle nivåer. Innenlandske og utenlandske fiender av Tunisia som ønsker å trekke landet vårt inn i en hengemyr av ødeleggelse som i Libya og Syria, må bli slått ned.

Nei til terrorisme!
For en brei folkelig motstand mot terrorisme!

Tunisias arbeiderparti
Tunis, 18. mars 2015