søndag, 15 12 2019

«Hovedparola kan ikke være annet enn umiddelbar utmelding fra EU, ØMU og eurosonen.»

  • EU-imperialistene tråkker på landets nasjonale suverenitet på rått og barbarisk vis.
  • Det greske folket blir gjort til slaver med støtte fra den underdanige borgerklassen og dens partier (storborgerlige, reformistiske og fascistiske).

Anasintaxi-plakatDen nye låneavtalen betyr et fullstendig knefall for den fascistiske utpressinga fra EU sine representanter (hovedsakelig Tyskland og dets satellittstater) og står i fullstendig motstrid til det greske folkets vilje slik den kom til uttrykk ved NEI-flertallet i den siste folkeavstemningen – en følge av det ødeleggende medlemskapet i eurosonen.

Man må merke seg at EU-imperialistene har hatt og fortsatt har planer om å fjerne den valgte regjeringa og erstatte den med en annen uten forutgående valg – som tilfellet var med regjeringa ledet av den tidligere bankmannen Papadimos i 2011.

Eneste farbare vei for arbeiderklassen og folket er klassekamp mot imperialistisk innblanding i landets indre anliggender og mot de nye barske, barbariske og folkefiendtlige tiltakene som er varslet.

Samtidig må planene om å innsette ei regjering uten nyvalg, en åpenbar fascistisk tilsidesettelse av grunnloven, forpurres. Hovedparola i denne kampen kan ikke være annet enn umiddelbar utmelding fra EU, ØMU og eurosonen.

Bevegelsen for reorganisering av Hellas' Kommunistiske Parti (1918-1955) er medlem av Den internasjonale konferansen for marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO), der også Revolusjon deltar.