torsdag 26 mai 2022

Det XII. plenumet i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) fant sted i november 2006, med Brasils Revolusjonære Kommunistiske Parti (PCR) som vertskap.

For øvrig deltok delegasjoner fra følgende partier: Øvre Voltas Revolusjonære Kommunistiske Parti (PCRV), Burkina Faso; Chiles Kommunistiske parti - Proletarisk Aksjon (PC-AP); Colombias kommunistiske parti (marxist-leninistisk) (PCC/ML); Arbeiderpartiet Kommunisterne Danmark (APK); Arbeidets Kommunistiske Parti i Den dominikanske republikk (PCT); Ecuadors marxist-leninistiske kommunistiske parti (PCMLE); Frankrikes Kommunistiske Arbeiderparti (PCOF), Mexicos Kommunistiske Parti/Marxist-Leninister (PCM/ML), det nystiftaSpanias kommunistiske parti (Marxist-Leninister) - PCE(m-l); Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT); Tyrkias Revolusjonære Kommunistiske Parti (TDKP) og Tysklands Kommunistiske Parti (KPD).

Flere partier som ikke var til stede, har seinere tilsluttet seg resolusjonene fra konferansen. ML-gruppa Revolusjon hadde denne gang av praktiske og økonomiske årsaker ikke anledning til å være representert.

Ved siden av en løpende diskusjon om utarbeidelsen av en omfattende politisk plattform, beskjeftiget konferansen seg spesielt med situasjonen i Latin-Amerika og i særdeleshet i forhold til utviklinga i Oaxaca i Mexico. Videre drøftet konferansen situasjonen i Midtøsten og i Europa.

  • Egne resolusjoner om Oaxaca og situasjonen i Midtøsten.