søndag 17 oktober 2021

Kamerat Seref Aydin følges til sin siste hvile.Kamerat Seref Aydin, en framstående tyrkisk marxist-leninist og internasjonalist gjennom mange tiår, ble gravlagt den 30. september.

5000 mennesker fulgte kista hans, og en rekke intellektuelle, forfattere, representanter for flere fagorganisasjoner og partier talte.

Seref Aydin var sentral i den tyrkiske revolusjonære bevegelsen fra 70-tallet av, der han var en av de viktigste organisatorene av de enorme massedemonstrasjonene. Han spilte en hovedrolle i samlinga av de tyrkiske marxist-leninistene i et parti, og levde under vanskelige kår, inkludert arrestasjon og tortur, etter generalenes fascistkupp i 1980.

Kamerat Seref framsto som en lavmælt, nøktern og nøysom mann, som alltid talte på en måte som viste stor innsikt og som innga respekt. Han var en sann internasjonalist, som var opptatt av å fremme den internasjonale solidariteten og å bidra til den teoretiske og organisatoriske utviklinga av den internasjonale marxist-leninistiske bevegelsen.