fredag 27 mai 2022

IKMLPO
Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) avviklet høsten 2005 sitt ellevte (XI) plenumsmøte et sted i Europa. Konferansen var preget av stor enighet og vilje til å utvikle IKMLPO til et stadig viktigere referansepunkt for den kommunistiske bevegelsen og den internasjonale klassekampen.

Partier og organisasjoner fra fire verdensdeler deltok på plenumsmøtet, som vedtok flere viktige dokumenter:

 • Politisk erklæring fra det XI plenumsmøtet
 • Hilsen til den irakiske motstandskampen
 • Resolusjon om situasjonen i Tunisia
 • Resolusjon om leve- og arbeidsforholdene for arbeiderklassen i Iran
Deltakerne på årets konferanse besto av følgende delegasjoner:
 • Brasils Revolusjonære Kommunistiske Parti (PCR)
 • Øvre Voltas Revolusjonære Kommunistiske Parti (PCRV), Burkina Faso
 • Colombias kommunistiske parti (marxist-leninistisk) (PCC/ML)
 • Arbeiderpartiet Kommunistene (APK), Danmark
 • Arbeidets Kommunistiske Parti i Den dominikanske republikk (PCT)
 • Ecuadors Marxist-leninistiske kommunistiske parti (PCMLE)
 • Frankrikes Kommunistiske Arbeiderparti (PCOF)
 • Organisasjonen for gjenoppbygging av kommunistpartiet i Hellas
 • Arbeidets parti i Iran (Toufan)
 • Mexicos Kommunistiske Parti/Marxist-Leninister (PCM-ML)
 • ML-gruppa Revolusjon, Norge
 • Spanias kommunistiske organisasjon Octubre
 • Koordinasjonen av Kommunistiske Organisasjoner i Spania (COEC)
 • Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT)
 • Tyrkias Revolusjonære Kommunistiske Parti (TDKP)
 • Tysklands Kommunistiske Parti (KPD)