fredag, 17 01 2020

Arbejderpartiet kommunisterne (APK) i Danmark har nylig gjennomført sin 4. kongress og valgt en ledelse preget av unge krefter. APK melder at kongressen var preget av enighet og revolusjonært pågangsmot.

Troels Riis Larsen er ny talsmann for APK. Spørsmålet om krise, krig og reaksjon og arbeiderklassens og ungdommens vei ut av krisa, et sosialistisk samfunn, sto i sentrum for partikongressen. Kongressen fant sted midt under den verste krisa som har herjet Danmark siden krigen, og som ikke minst rammer ungdommen hardt.

Dorte Grenaa går av etter mange år som partileder. Hun har i Danmark også vært en profilert talsperson for antikrigsbevegelsen.Som et svar på denne utfordringa gjennomfører APK et generasjonsskifte i ledelsen. – Nå trenger vi å få en ny generasjon på banen, sier avgått formann Dorte Grenaa. En kollektiv ledelse av yngre kamerater overtar med Troels Riis Larsen som talsmann. Riis Larsen har tidligere vært leder for Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund, DKU.

De unge som overtar den daglige ledelsen av partiet starter ikke på bar bakke. De vil fortsatt kunne trekke veksler på partiets veteraner og deres erfaringer fra mer enn 40 års klassekamp. Dorte Grenaa fortsetter som medlem av sentralkomiteen.

Les mer: