onsdag 18 mai 2022

Erklæring fra PCML Venezuela om det fascistiske statskuppet i Honduras

Faglig protest mot generalkuppet i Honduras. Foto: ITF
cc.primary.srrFaglig protest mot generalkuppet i Honduras. Foto: ITF

Venezuelas marxist-leninistiske kommunistiske parti (PCMLV) fordømmer det fascistiske statskuppet fra imperialismens militære støttespillere, som er et forsøk på å frata det honduranske folket seire det har vunnet ved å bære fram en leder som har vist en progressiv og demokratisk venstretendens. Kuppmakerne har den 28. juni, foran folkeavstemninga omkring grunnloven, ikke bare gjennomført et statskupp mot president Manuel Zelaya, men også mot folkets politiske landevinninger.

Denne handlinga fra en fraksjon av de militære viser hvordan imperialismen og det nasjonale borgerskapet prøver å kvele framgangene til de progressive kreftene i Latin-Amerika. Enheten i folket har materialisert seg i viktige geopolitiske forslag slik som ALBA, men den stanser ikke der. Arbeiderklassen gir uttrykk for, krever og forsvarer i dag mer enn noen gang revolusjonen og den vitenskapelige sosialismen, noe som har satt skrekk i den hovedsaklig nordamerikanske imperialismen som ser sin innflytelse minske i sin såkalte bakgård. Det viser at arbeiderklassen modnes dag for dag og ønsker å frigjøre seg fra det kapitalistiske åket og støtter seg på fattigbøndene som sine viktigste allierte. Denne krafta støtter endringsprosessene som foregår i Latin-Amerika, men den reiser også sitt eget program for revolusjonær og klassekamp.

Hele situasjonen viser at de tyr til oppskriften som ble brukt i Chile i 1973 da de velta Salvador Allende, en oppskrift som seinere er fulgt også i andre land; i Venezuela i 2002, siden forsøkt i Bolivia og altså nå i Honduras.

Folket som kjemper for revolusjon og virkelig sosialisme i våre land må derfor være på vakt, de revolusjonære seirene som er oppnådd kan bli forsøkt reversert gjennom fascistkupp. Det gjelder særlig i denne tida, der imperialismen har akutt behov for å komme til hektene og hvor direkte og indirekte intervensjoner framstår som aktuelle strategier for å overvinne krisa.

Prosessen viser oss behovet for å gå videre fra de patriotiske, demokratiske prosessene og avansere til revolusjoner som forvandler samfunnet og gjør ende på hele den rådende kapitalistiske orden, der proletariatet har makta og med våpenmakt kan hindre at militære som forsvarer kapitalistenes interesser får mulighet til å kvele folkets erobringer. Dette kan bare oppnås gjennom organisering av arbeiderklassen som i forbund med fattigbøndene erobrer den politiske makta og setter punktum for borgerskapets herredømme.

Vi sender vår solidaritetshilsen til folket i Honduras i den proletariske internasjonalismens navn. Den situasjonen som råder i vårt broderland gjør at vi mer enn noen gang må samle det internasjonale proletariatet for å stanse fascismens og de reaksjonære kreftenes framstøt i Latin-Amerika. Det er sosialismen som er deres verste fiende, og det er også sosialismen som kan sette endelig stopp for dem.

  • Respekter seirene som er vunnet i den revolusjonære kampen til arbeiderklassen og det arbeidende folket i Latin-Amerika!
  • Stopp imperialismens forsøk på å kolonisere folket gjennom fascisme!
  • Sosialismen bygges med arbeider-bondealliansen ved makta og med et væpna folk!