20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

kashmir latuff

Organisasjonene Revolutionary Democracy i India og Madoor Mahaz i Pakistan fordømmer i fellesskap opphevelsen av artikel 370 og 35A og kritiserer grunnlaget for presidentens krav om en endring av lovgivningen for Jammu og Kashmir. Den omtalte reorganiseringsloven er forfatningsstridig og er blottet for legalitet, ettersom indisk høyesterett i 2017 avsa dom om at artikkel 370 «ikke er en midlertidig ordning».

Innbyggerne i Jammu og Kashmir står overfor et undertrykkende stormløp

Vi kan konstatere at innbyggerne i Jammu og Kashmir står overfor et undertrykkende stormløp i form av et overgrep mot det som er deres hjem, og at denne beslutningen setter deres liv og frihet i fare. Måten Jammu og Kashmir er blitt knust på utgjør en fremtidig risiko for alle provinser og regioner i India. Den er et direkte angrep på den indiske forfatningen og øver vold mot alle løfter og forpliktelser som er gitt til folket i Jammu og Kashmir, som er en betydningsfull region, og dette kan forårsake uroligheter mellom India og Pakistan.

Følgende skritt må tas for å sikre at Jammu og Kashmir for det første kan bevare sin suverenitet, og for det andre at innbyggerne er trygge i sitt eget land. Vi ønsker ikke å se en ny Palestina-Israel situasjon.

For det første må alle beslutninger som angår fremtiden for Jammu og Kashmirs tas i konsultasjon med dem. Bare befolkningen i Kashmir selv har rett til å avgjøre sin skjebne, ikke andre parter. For det andre en øyeblikkelig gjenoprettelse av kommunikasjonene. For det tredje, en øyeblikkelig tilbaketrekking av troppene som er satt inn i Jammu og Kashmir.

Vi appellerer til det internasjonale samfunn om å støtte opp om den kashmirske befolkningen i denne vanskelige perioden. Vi stiller oss solidarisk med Jammu og Kashmirs befolkning, og vil med dette forsikre dem om at vi står side om side med dem i deres motstandskamp.

Vi oppfordrer dessuten internasjonale organisasjoner til å rette oppmerksomheten mot brudd på menneskerettighetene. Dette inkluderer krenkelser av artikkel 12–17 i FNs menneskerettighetserklæring. Dessuten medfører følgene av opphevelsen av artikkel 370 og innsettelsen av tropper krenkelser i henhold til artikkel 22–27.

Ettersom Kashmir ikke kan snakke med sin egen stemme nå som alle kommunikasjonslinjer er stengt, er vi nødt til å stå opp for dem og sikre at deres stemmer blir hørt høyt og tydelig.

Organisasjonen Revolutionary Democracy, India
Pakistan Mazdoor Mahaz (Workers Front)

11. august 2019

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre