1 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort


Felles kamp mot G-8 toppmøtet. For internasjonal solidaritet

De åtte stormaktenes ledere avholder sitt toppmøte i Heiligendamm, i Nord-Tyskland, under meget tung politibeskyttelse.

De planlegger å diktere sin lov og vil påtvinge hele kloden imperialistenes interesser, på bekostning av arbeiderne, bøndene og folkene i verden.

De snakker om å redusere forurensningen, men det er de sjøl, representantene for monopolene, som forurenser.

De sier at de vil redusere fattigdommen, men det er de som organiserer plyndring av rikdommene til de avhengige landa og som høster renteprofitt av gjeldsbyrden.

De snakker om fred, men det er de som militariserer planeten, iscenesetter kriger for nyoppdeling av markeder og innflytelsessfærer, og som går til angrep på folk og stater som Irak, Afghanistan og – i morgen – Iran.

De snakker om demokrati, men de etablerer politistater som kriminaliserer enhver protest mot den nyliberale verdensorden.

Sammen med alle organisasjonene som fordømmer dette toppmøtet av utbyttere, plyndrere og krigsmakere, krever vi øyeblikkelig sletting av gjelda til landa i den tredje verden. Vi fordømmer og bekjemper den nyliberale politikken. Vi maner til utvikling av solidaritet mellom arbeiderne og folkene over hele verden og til å trappe opp kampen mot imperialismen og dens nyliberale politikk.

Ja, en annen verden er både mulig og nødvendig. Alternativet er sosialismen.

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner Mai 2007

www.cipoml.net

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre