15 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Fellesuttalelse fra Den internasjonale ML-konferansen 2002

Ingen ny imperialistisk krig mot Irak!

Stans de endeløse krigene som Bush har erklært!

President Bush har satt sin enorme militærmaskin i beredskap for en ny Gulfkrig mot Irak, for å installere et lydig regime som ivaretar den amerikanske imperialismens interesser.

Dette vil bli en utilslørt og forbryterisk aggresjonskrig. Tilintetgjøring av masseødeleggelsesvåpen og innføring av «demokrati» er påskudd fra USA, som vil rane til seg de svære oljereservene i Irak og sikre seg total militær, politisk og økonomisk kontroll over dette strategisk viktige området.

De amerikanske planene blir lagt i samarbeid med de hovedallierte Tony Blair i Storbritannia og slakteren av det palestinske folket, Ariel Sharon. De virker fast bestemt på å utløse denne krigen, som blir fordømt av hele verdens folk og flertallet av verdens stater. Denne krigen er ikke bare en dødelig trussel mot det irakiske folket, som lenge har lidd. Den innebærer også akutt fare for nye, grusomme forbrytelser mot det palestinske folket, som kjemper en rettferdig kamp for en uavhengig palestinsk stat.

Mer enn en million irakere, og mer enn en halv million irakiske barn, er allerede døde som følge av de urettferdige og morderiske sanksjonene som er påtvunget av USA og FN. En ny krig vil bety en voldsom forverring av lidelsene.

Bare en verdensomspennende mobilisering av folkene kan stanse krigen før den bryter ut. Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner støtter oppfordringene til verdensomspennende mobilisering for å hindre krig mot Irak, og for å utvikle den globale massebevegelsen imot denne krigen og den endeløse «krigen mot terrorisme» som Bush-administrasjonen har proklamert.

Bush-doktrinen, uttrykt i «Den nasjonale sikkerhetsstrategi», har globalt hegemoni for USA-imperialismen, verdens eneste supermakt, som uttrykkelig siktemål. USA gir seg sjøl retten til å gå til angrep på enhver nasjon, ethvert folk og enhver bevegelse som handler i motstrid til dets interesser. Under påskudd av «forebyggende angrep» vil USA iverksette ei endeløs rekke av kriger, der heller ikke bruk av kjernevåpen blir utelukket.
Krigen mot Afghanistan var den første i denne såkalte «krigen mot terrorisme», som siden er blitt utvidet til Filippinene, Colombia og andre land og regioner.

De marxist-leninistiske partier og organisasjoner oppfordrer arbeiderklassen og verdens folk til å reise seg på massivt og revolusjonært vis imot disse kriminelle planene til USA og dets allierte, planer som har til hensikt å eviggjøre og styrke det globale utbyttings- og undertrykkingssystemet.

Stans den nye oljekrigen! Nei til blod for olje!

For en uavhengig palestinsk stat!

 • Benins Kommunistiske Parti
 • Brasils Revolusjonære Kommunistiske Parti (PCRdB)
 • Colombias Kommunistiske Parti (ML)
 • Arbeiderpartiet Kommunistene (APK) – Danmark
 • Arbeidets Kommunistiske Parti (PCT) – Den dominikanske republikk
 • Ecuadors Marxist-Leninistiske Kommunistiske Parti (PCMLE)
 • Arbeidernes Kommunistparti (PCOF) – Frankrike
 • Organisasjonen for gjenoppbygging av Hellas’ kommunistiske parti
 • Arbeidets Parti i Iran (TOUFAN)
 • Organisasjonen for gjenoppbygging av proletariatets parti i Italia
 • Mexicos Kommunistiske Parti (ML)
 • ML-gruppa Revolusjon – Norge
 • Den kommunistiske organisasjonen Oktober – Spania
 • Tysklands Kommunistiske Parti (KPD)
 • Tyrkias Revolusjonære Kommunistiske Parti (TDKP)
 • Bandera Roja (Røde Flagg) – Venezuela
 • Øvre Voltas Revolusjonære Kommunistiske Parti (PCRV)
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre