20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

neil thomas graveyard unsplash

Sammen med arbeiderne og folkene i alle land sier vi: «Stopp krigen nå!» Vi oppfordrer arbeidere, ungdom, kvinner og folk fra alle nasjoner til å delta i antikrigs- og anti-NATO-mobiliseringer over hele verden i anledning Madrid-toppmøtet.

NATO ble dannet i 1949 av de vestlige imperialistiske og kapitalistiske maktene under USAs ledelse som en organisasjon for omringing, utpressing, angrep og krig mot Sovjetunionen og folkedemokratiene i Øst-Europa. USA, NATO og herskerklassene i disse landa iverksatte provokasjoner, sabotasje, mord og kupp for å hindre utvikling av arbeiderklassens og folkets kamp i de europeiske landa.

Opprinnelig ble NATO dannet av 12 land som en «regional forsvarsorganisasjon», som deretter ble utvidet til 16 medlemmer. I 1991 gikk Sovjetunionen i oppløsning og Warszawapakten ble oppløst. NATO gikk motsatt vei og utvidet seg. Mellom 1997 og 2020 ble tretten land i Øst-Europa innlemmet i militæralliansen.

Flere land, for eksempel Colombia, har partnerskapsavtaler og nå ønsker Finland og Sverige å bli nye medlemmer i denne politiske militæralliansen. Den største krigsmakta i verden, under kommando av amerikansk imperialisme. Samtidig står nye NATO-baser på dagsorden i ulike land, som i Europa.

Manøvrene for å innlemme Ukraina i NATO er en viktig årsak til krigen som pågår

ikmlpo ny2Manøvrene for å innlemme Ukraina i NATO er en viktig årsak til den pågående interimperialistiske krigen mellom imperialistmaktene USA, NATO, EU på den ene siden og Russland på den andre. En krig der USA, NATO og EU militært, økonomisk og politisk støtter Zelenskiys ultrareaksjonære regime.

Vi fordømmer denne krigen utløst av den russiske imperialismens invasjon. Det ukrainske folket er de første ofrene for den interimperialistiske krigen. Folkene i hele verden, det russiske folket og folkene i europeiske land påvirkes av konsekvensene. Det er en krig for å omfordele innflytelsessfærer, for kontroll og plyndring av naturressurser som hvete, og andre landbruksprodukter av strategisk interesse for stormaktene som er involvert.

Gjennom denne interimperialistiske krigen styrker USA sin militære, politiske og økonomiske innflytelse over sine europeiske allierte ved å selge store mengder våpen, gass og olje. Amerikansk imperialisme har også oppnådd å få vedtatt tunge sanksjoner mot Russland, hvis konsekvenser påvirker europeiske økonomier, noe som også svekker de europeiske allierte. EU og medlemsstatene øker militærutgiftene og akselererer militariseringa og «det europeiske forsvaret», som blir stadig mer avhengig av NATO.

Arbeidere og vanlige folk rammes hardt under konsekvensene av krigen: høyere priser på grunnleggende produkter, press på lønninger, permitteringer, skatteøkninger...

Det er med dette som bakteppe NATO avholder sitt 32. toppmøte i Madrid 29. og 30. juni. På toppmøtet skal NATO ta opp sin «Strategi 2030», som er en strategisk tilpasning til de skjerpede interimperialistiske motsetningene.

Disse tre konseptene skal utvikles: kollektivt forsvar, administrasjon av kriser og sikkerhetssamarbeid. Gjennom disse konseptene vil USA bruke NATO til å opprettholde sitt verdensherredømme ved å gjøre imperialistmaktene Russland og Kina til permanente fiender.

NATO er en gigantisk krigsmaskin som utgjør en reell fare for freden

NATO er i dag en gigantisk krigsmaskin med et budsjett på milliarder av dollar og tusenvis av soldater under våpen. Alliansen har hundrevis av kjernefysiske, kjemiske, biologiske og konvensjonelle våpen utplassert på dusinvis av militærbaser i forskjellige land. NATO utplasserer sine styrker fra Arktis til Afrika og fra Vest-Europa til Det indiske hav og Stillehavet. NATO er en reell fare for freden og sikkerheten til alle verdens folk. Alliansen er en mektig faktor for reaksjon og krig.

Vi oppfordrer arbeidere, ungdom, kvinner og folk fra alle nasjoner til å delta i antikrigs- og anti-NATO-mobiliseringer over hele verden i anledning Madrid-toppmøtet.

Sammen med arbeiderne og folkene i alle land sier vi: «Stopp krigen nå!»

Vi oppfordrer arbeiderklassen og folkene til å gå sammen og motsette seg regjeringenes krigspolitikk og utvidelsen av NATOs krigsallianse. Vi sier «Ut av NATO og alle imperialistiske militærallianser», «NATO og amerikanske baser ut av våre land».

Vi støtter folket i Finland og Sverige i bestrebelsene på å mobilisere mot styresmaktenes ønske om å slutte seg til NATO. Og vi støtter mobiliseringen av Danmarks folk mot å tilslutning til EUs forsvars- og sikkerhetsinstitusjoner og mot NATO.

Vi støtter arbeidernes og folkenes motstand mot å betale for krigen, vi støtter deres kamp for høyere lønn, for offentlige tjenester (helse, utdanning, velferd, pensjoner ...).

Vi fordømmer våpenkappløpet og våpenforsyninger som forlenger krigen i Ukraina. Krigskostnader må heller brukes for å tilfredsstille arbeidernes og massenes behov!

Vi kjemper for en verden fri for atomvåpen!

I kamp mot militarisme og sjåvinisme løfter vi banneret for internasjonal solidaritet mellom arbeidere og undertrykte folk i alle land, fredsbanneret mellom folk!

Kapitalisme og imperialisme betyr krig, utbytting og elendighet, bare sosialisme kan bringe fred og gode livsvilkår for arbeiderne og folkene.

Resolusjon fra det 27. plenumsmøtet i Den internasjonale konferansen for marxist-leninistiske partier og organisasjoner, CIPOML
Den dominikanske republikk, mai 2022.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre