22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Vårt Land kunne 13. februar melde at Norge har inngått en avtale med Niger i forbindelse med «militær kapasitetsbygging» i Sahel. Dette skjer i samarbeid med EU og NATO. Siden har Forsvarsdepartementet prøvd å avspore hva dette dreier seg om. Resolusjonen nedenfor fra marxist-leninistiske partier i bl.a. Vest-Afrika forklarer hva som egentlig foregår i Niger og Sahel-beltet.

Sahel-beltet strekker seg tvers over Nord-Afrika.

– På bakgrunn av militærintervensjonene fra imperialistmaktene (USA, Frankrike, Den europeiske Union) i Sahel-beltet og Vest-Afrika under dekke av kampen mot jihadistisk terror i operasjoner som Serval (i Mali), Barkhane og den flernasjonale Sahel G5

– På bakgrunn av spredningen og etableringen av imperialistmaktenes militærbaser og soldater på de vestafrikanske landenes territorier og i Sahel-beltet, som et redskap for aggresjon og en kilde til usikkerhet for folket

– På bakgrunn av de alvorlige angrepene på nasjonal suverenitet, territorial integritet og plyndringen av råvare- og landbruksressurser i vest-afrikanske land fra imperialistmaktenes og imperialistiske monopolers side

– På bakgrunn av rivaliseringen og motsetningene mellom de forskjellige imperialistmaktene om kontrollen over den vestafrikanske subregionen og Sahel-beltet, og

– På bakgrunn av arbeiderklassens, folkenes og ungdommens kamp for nasjonal suverenitet og territorial integritet mot intervensjonene og den militære okkupasjonen av landene i Sahel-beltet og Vest-Afrika,

uttrykker Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) fra sitt møte i Tunisia fra 31. oktober til 3. november

  • sin fordømmelse av imperialistmaktenes militærintervensjoner i Sahel-beltet og i Vest-Afrika
  • sitt krav om tilbaketrekning av utenlandske tropper og militærbaser fra Sahel-beltet og fra landene i Vest-Afrika
  • sin solidaritet med folkenes kamp for nasjonal selvstendighet, territorial integritet, for nasjonal og sosial frigjøring.

Tunisia, november 2017

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre