2 mars 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller bruk betalingskort

ML-partiene og organisasjonene i Europa avholdt sin årlige konferanse i Paris i juni 2018.

Den vellykka konferansen fokuserte spesielt på den imperialistiske krigspolitikken og på framveksten av ulike populistiske strømninger og partier i Europa.

Den kollektive analysen av situasjonen i Europa og erfaringsutvekslingen pekte på to hovedtendenser:

For det at første de imperialistiske statene i stadig økende grad demonstrerer sin voldsomme innbyrdes konkurranse og mangedobler verdens spente konfliktpunkter.

Den mer og mer uttalte krigspolitikken går hånd i hånd med militarisering av samfunnet. Det er alltid nok penger til våpen og kriger, og stadig mindre penger til å dekke folkets sosiale behov.

Det er maktpåliggende å fordømme og motsette seg denne politikken i hvert enkelt land og internasjonalt – særlig ved å mobilisere arbeiderne og folket mot NATO og EUs «forsvarspolitikk», imot samfunnets militarisering og de voksende krigsbudsjettene i hvert land, samt mot utvidelsen av militære operasjoner EU-regi i Midtøsten og Afrika.

Det er viktig å støtte den voksende motstanden blant folket i Norden mot at denne strategiske sonen blir omformet til en slagmark mellom USA, NATO og EU på den ene siden og Russland på den andre.

«Det er maktpåliggende å motsette seg krigspolitikken.»

Det er viktig å bygge ut motstanden mot USAs, NATOs og EUs krigspolitikk i alle europeiske land, å forlange avvikling av amerikanske baser og deres atomvåpen og for oppløsning av NATO.

De marxist-leninistiske partiene og organisasjonene vil bidra til mobiliseringen mot det kommende NATO-toppmøtet i Brussel og oppmuntrer til internasjonal samordning av kampene mot krigspolitikken og dens pådrivere.

Også et annet viktig spørsmål har stått i sentrum for diskusjonen: Utviklinga av populistiske bevegelser, deres natur og deres mål.

Dette fenomenet opptrer i mange forskjellige former og med betydelige forskjeller mellom venstre- og høyrepopulisme. I lys av dette har de marxist-leninistiske partiene og organisasjonene åpnet for en generell diskusjon. Diskusjonen vil bli utdypet med utgangspunkt i en rekke felles trekk for de populistiske bevegelsene, som:

 • Fornektelsen av arbeiderklassen og av klassekampen
 • Fornektelse av proletariatet og dets avgjørende rolle i den revolusjonære prosessen og i bygging av det sosialistiske samfunnet
 • Fornektelsen av rolla til politiske partier og især arbeiderklassens parti, det kommunistiske partiet
 • Deres opportunistiske alliansepolitikk for å vinne parlamentariske valg, allianser som også kan omfatte åpent rasistiske og fascistiske partier

Dette fenomenet er ledd i de reaksjonære kreftenes offensiv for å avlede den voksende motstanden blant breie lag imot oligarkiets politikk, et fenomen som skal holde protestene innenfor rammen av det kapitalistiske imperialistiske systemet og forhindre utvikling av revolusjonær klassebevissthet

Europakonferansen til de marxist-leninistiske partiene uttrykker også sin solidaritet med det palestinske folkets kamp. Den fordømmer den brutale undertrykkelsen fra den sionistiske staten Israel mot Gaza-befolkningen og støtten som den amerikanske imperialismen og de andre imperialistiske landa gir til krigsforbryteren Netanyahu.

Konferansen støtter kampen til de progressive og revolusjonære kreftene i Tyrkia som kjemper mot Erdoğans forsøk på å etablere et autokratisk, diktatorisk regime som vil bety forsterka utbytting og undertrykking av arbeiderne og folket i Tyrkia, og mer undertrykkelse og krig mot kurderne.

Den uttrykker også sin solidaritet med arbeidskamper i flere land, som dem som blir ført av jernbanearbeiderne i Frankrike og arbeiderne i offentlig sektor i flere land, som Danmark.

Konferansen har styrket den ideologiske og politiske enheten og den internasjonalistiske ånd mellom partiene og organisasjonene, basert på marxist-leninistiske prinsipper og på vårt felles mål: kampen for proletarisk revolusjon og sosialisme.

Den regionale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner i Europa, medlemmer av IKMLPO/CIPOML.

 • Albanias kommunistiske parti
 • Arbeiderpartiet kommunistene, Danmark – APK
 • Frankrikes kommunistiske arbeiderparti, PCOF
 • Organisasjon for bygging av det kommunistiske arbeiderpartiet i Tyskland
 • Bevegelsen for gjenoppbyggingen av det kommunistiske partiet i Hellas (1918-1955)
 • Kommunistisk plattform, Italia
 • Revolusjon, Norge
 • Spanias kommunistiske parti (marxist-leninistene) - PCE (m-l)
 • Arbeiderpartiet i Tyrkia - EMEP

Paris, juni 2018.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre