22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Arbeidere og utbytta i alle land!

«La oss kompromissløst forsvare de politiske og økonomiske interessene til arbeiderklassen mot borgerskapets angrep!»

Kapitalistene og regjeringene går til angrep på arbeiderne og folkene uten stans.

faneredOppsigelser og økt utbytting, lønnskutt og forverring av arbeidsforholdene, fleksibilisering og midlertidighet, nedskjæringer og voksende urettferdighet øker overskuddet til monopolene og forverrer situasjonen for det arbeidende flertallet.

Ungdommen står uten jobb mens fattigdom dramatisk rammer arbeiderne som skaper all samfunnsmessig rikdom, samtidig med at en håndfull rikfolk blir stadig rikere.

De korrupte herskerklassene tyr til stadig mer autoritære og diktatoriske styringsmetoder. De avvikler rettigheter og demokratiske friheter og undertrykker folkelige protester på brutalt vis for å sikre sine privilegier og makta si.

De imperialistiske og kapitalistiske kreftene er på krigsstien mot arbeiderklassens og folkene. De ruster opp og blir mer aggressive for å påtvinge sin utbytting og dominans over andre folk.

Som følge av økonomisk ødeleggelse og krig skjer det en omfattende migrasjon fra de fattige og undertrykte landa til de rikere og dominerende, mens de sistnevnte stenger grensene.

Med sine kriger og sin militære aggresjon framelsker imperialismen en reaksjonær og fascistisk terror som brukes til å nytegne kartet for hele regioner, samtidig som massene blir holdt nede i tilbakeliggenhet og obskurantisme.

Situasjonen viser klart at kapitalismen som system er uforenlig med interessene til arbeiderklassen og folkene. IKMLPO oppfordrer til å feire maidagen gjennom forsterket enhet og klassesolidaritet, gjennom å skape en felles front av alle arbeidende mot offensiven fra kapitalen og de reaksjonære politiske kreftene, mot den imperialistiske krigspolitikk og fascistisk terror!

Vi oppfordrer arbeiderklassen til å stole på sine egen kolossale krefter og styrke sin enhet og sitt klassefellesskap i alle land og over hele verden.

Vi oppfordrer til internasjonal solidaritet mellom arbeidere og folk, til å bygge den internasjonale arbeiderbevegelsens revolusjonære enhet!

La oss utvide og intensivere kampen mot utbyttinga og mot angrepene fra kapitalens direktører, godt hjulpet av opportunistiske medløpere. La oss kompromissløst forsvare de politiske og økonomiske interessene til arbeiderklassen og dens organisasjoner, for å velte følgene av krisa over på de herskende klasser!

La oss utvide og forsterke kampen mot den borgerlige reaksjon i alle dens former, la oss heve flagget for våre friheter og rettigheter som nå blir truet av borgerskapet, de reaksjonære og fascistiske krefter!

La oss utvide og forsterke kampen mot røverkrigene, de imperialistiske intervensjonene, opprustninga og militariseringa som de borgerlige regjeringene tyr til!

La oss i alle land styrke arbeiderklassens organisasjoner som står mot borgerskapet, for å bryte den kapitalistisk-imperialistiske maktkjeden og å bygge det nye samfunnet der menneskers utbytting av mennesker ikke lenger finnes.

Lenge leve 1. mai, arbeiderklassens internasjonale kamp- og solidaritetsdag!

Arbeidere i alle land, forén dere!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre