22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Havnearbeiderne er kjent verden over for sin internasjonalisme og for den aktive solidariteten de viser med arbeidere og sjøfolk som kjemper for sine rettigheter. Nå er det havnearbeiderne sjøl som trenger internasjonal støtte og solidaritet.

Havnearbeiderne i Norge har vært i konflikt siden november 2013, en periode på nesten 20 måneder. De har blitt trakassert og arrestert av politiet. Deres eneste krav er at arbeidsgiverne undertegner en tariffavtale og retter seg etter ILO-konvensjon 137 (Art. 3) som gir registrerte sjauere fortrinnsrett til å laste og losse handelsskip. Men denne retten blir nektet dem, nå også i Oslo havn.

I Oslo havn har kampen en ekstra internasjonal dimensjon fordi det tyrkiske selskapet Yilport Holding har fått «eksklusiv rett» til å operere havna de kommende 20 åra. Men Yilport nekter å forhandle om en tariffavtale eller i det hele tatt snakke med bryggearbeiderne.

I stedet ansetter de ufaglært arbeidskraft fra vikarbyråer og stenger havnearbeiderne ute fra jobbene sine. Dette forsøket på å knuse havnearbeidernes fagforening og undergrave tariffavtaler er helt uakseptabelt. Det er i realiteten et angrep på arbeidere i alle land og i alle bransjer.

De marxist-leninistiske partiene og organisasjonene i Europa oppfordrer alle arbeidere, fagforeninger og alle demokratiske krefter til å vise sin solidaritet og til å boikotte Yilport inntil selskapet ansetter de organiserte havnearbeiderne i Oslo havn og undertegner tariffavtale.

Arbeidere i alle land, forén dere!

Uttalelse fra det regionale møtet for marxist-leninistiske partier og organisasjoner i Frankrike, juni 2015.

  • Arbejderpartiet kommunisterne, Danmark
  • Frankrikes kommunistiske arbeiderparti (PCOF)
  • Organisasjonen for gjenreising av Hellas' kommunistiske parti (1918-1955)
  • Kommunistisk plattform, Italia
  • Ml-gruppa Revolusjon, Norge
  • Spanias kommunistiske parti (m-l)
  • Tyrkias arbeiderparti (EMEP)
  • Organisasjonen for bygging av et kommunistisk arbeiderparti i Tyskland (Arbeit-Zukunft)

Les resolusjonsteksten på engelsk

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre