20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

stop wars building unsplash

Enhet mellom arbeidere og folk for sosiale framskritt, demokratiske rettigheter, respekt for folkesuverenitet og fred!

Uttalelse fra marxist-leninistiske partier og organisasjoner i Europa

Bak den nåværende konflikten ligger det imperialistiske motsetninger mellom USA og Russland med Kina i ryggen. Det er en tilspissing av kampen om markeder og økonomiske og politiske innflytelsessfærer, for plyndring av naturressurser, kontroll med energitilgangen, spesielt gass, for kapitaleksport og en nyoppdeling av verden. En kamp som er intensivert av ei økonomisk krise og en pandemi som har tilskyndet mer splittelse og ustabilitet i de internasjonale relasjonene.

Den pågående konflikten oppstod ikke plutselig. Den har lenge vært forberedt gjennom tiår med krigspolitikk, NATO- og EU-ekspansjon østover, med sanksjoner og provokasjoner, regimeendringer og lokale konflikter i Ukraina, våpenkappløp og missilutplassering, aggressiv nasjonalisme og opplæring av fascistiske militser og instrumentalisering av flyktningkrisen.

Den største krigsforkjemperne er USA. Deres strategi er å opprettholde og forsterke sin hegemoniske posisjon i verden. Krigspolitikken til USA tar sikte på å:

 • erobre regionene og landa som tidligere var under russisk innflytelse og innlemme dem i NATO;
 • omringe Russland militært, svekke landet økonomisk for å hindre Russland i å delta som en mektig aktør i den interimperialistiske kampen;
 • øke legitimiteten til NATO og blokkens interne samhold, disiplinere ustø allierte som tysk imperialisme – som har sterke økonomiske bånd med Russland og Kina;
 • påføre de europeiske landas handels- og energiforbindelser med Russland et slag (for eksempel ved å blokkere gassrørledningen North Stream 2), for å svekke enkeltstater og monopoler som trenger å modernisere sitt industrielle fundament;
 • skape muligheter for å selge gass, olje, våpen og kampfly til Ukraina og EU-land.

Vi må ikke glemme at den viktigste rivalen til amerikansk imperialisme er kinesisk sosialimperialisme. USA kan ikke temme og konfrontere Kina uten støtte fra imperialistiske «allierte» i Europa. Så USA søker å skape en atmosfære av kald krig for å styrke sitt lederskap i Europa.

Den historiske tilbakegangen for amerikansk imperialisme, dens nederlag i Afghanistan, sammentrekning av økonomien, den høye gjelden og inflasjonen, svekkelsen av dollaren, de dramatiske konsekvensene av pandemien, rasemotsetninger og regjeringens tap av tillit blant folket er faktorer som får amerikansk imperialisme til å fokusere på krig for å avlede oppmerksomheten fra innenlandske problemer.

Den regjerende imperialistiske klikken i Russland søker frelse i militarisme

Den amerikanske imperialismen er på offensiven, men Russland er ikke en «fredsengel». Også Russland er en aggressiv imperialistmakt. Kapitalismens motsetninger forsterker seg i Russland, og den regjerende imperialistiske klikken søker frelse i militarisme. Dens interesse for Ukraina er ikke å frigjøre folket fra det reaksjonære regimet der, men å konsolidere sin stilling og redde sin innflytelsessfære i regionen.

Samtidig styrker Russland sitt forhold til Kina for å konfrontere sine vestlige rivaler. De opptrer sammen på det økonomiske, politiske, teknologiske og militære området. Avtalen som er undertegnet mellom deres gigantiske monopoler for olje- og gassforsyninger, er en direkte advarsel til EU-land som i stor grad er avhengige av russiske energileveranser.

USA sier de ønsker «å jobbe» sammen med EU, men det er åpenbart at det er motsetninger mellom stater som er medlemmer av EU og USA. Borgerskapet i ulike europeiske land ønsker ikke å bli ofret i en USA/NATO-krig mot Russland. Samtidig er det klart at flere EU/NATO-vasallregjeringer støtter Biden-Blinken-planen og sender tropper, stridsvogner, krigsfly og skip til grenseområdene mot Russland.

EU er en del av krigspolitikken

Noen regjeringer og visse politiske og sosiale krefter framstiller EU som en organisme som kan handle til fordel for «fred i Europa». I realiteten er EU på militærområdet tett knytta opp til NATO, slik det er presisert i alle EU-traktater – spesielt siden Lisboa-toppmøtet i 2011 som vedtok å utvikle den europeiske forsvarspolitikken i nært samspill med NATO.

Avvis krigspolitikken i enhver form

EU, som en imperialistisk konstruksjon, deltar i krigspolitikken, og mange europeiske stater som er EU-medlemmer har bidratt med militære styrker til NATOs utplasseringer rundt Russland.

Vi må også fordømme den økende militariseringen av Nord-Europa, der amerikansk imperialisme åpenlyst forsterker sin militære tilstedeværelse mot «den russiske russisk fare». Den amerikanske imperialismen omgrupperer sine militære baser i Europa fra den kalde krigens tid, og ønsker nå å opprette militærbaser i Danmark og Norge.

Vi advarer mot spredning av illusjoner om EU og fordømmer alle forsøk på å skape «nasjonal enhet» med borgerskapet. Fest ingen tillit til imperialistisk «pasifisme» som lammer massene og faktisk legger grunnlaget for krig. Bare arbeiderklassen og folkets arbeidende flertall kan stoppe de imperialistiske krigene og resolutt bekjempe de herskende klasser.

Våre oppgaver

Som marxist-leninistiske partier og organisasjoner i Europa fordømmer vi krigens imperialistiske natur og avviser krigshissende politikk fra alle de imperialistiske og kapitalistiske kreftene.

Vi oppfordrer arbeiderne og folkene til å sette en stopper for krig og det farlige våpenkappløpet. Deres største fiende befinner seg hjemme i eget land: det er borgerskapet!

For de arbeidende massene, for de unge og for kvinnene betyr krig flere kutt i velferden, et sterkere press for å øke utbyttinga og for å senke lønningene. Krigsforberelser betyr innskrenking av arbeidernes rettigheter med utvikling av politistater og et økt press for å verve unge mennesker til borgerskapets militærvesen.

Kampen for arbeiderklassens og folkemassens behov er nært knyttet til kampen mot krig og militarisme, for virkelig demokrati, for fred og for internasjonal solidaritet.

Vi oppfordrer arbeiderklassen i alle land som er involvert i konflikten til enhetlig handling mot borgerskapet i sitt eget land, et borgerskap som tjener penger ved å selge våpen og undertrykke arbeidernes protester. Vi krever arbeid, brød, velferd og boliger, ikke krig!

Vi oppfordrer til å kjempe mot den reaksjonære, sjåvinistiske og fascistiske ideologien og politikken for hat og splittelse mellom proletarer og undertrykte folk i forskjellige land, og til å utvikle proletarisk solidaritet og internasjonalisme.

Vi fordømmer imperialistiske militære allianser som NATO og EU. La oss avvise krigspolitikken i enhver form og alle påskudd for å støtte «vår» imperialisme, eller for å stille opp for én imperialistisk makt mot en annen av samme slag.

Nei til krigsbevilgninger; pengene skal brukes til helse, skole og offentlig transport, for stabile og trygge arbeidsforhold, til øke lønningene og til å senke de høye levekostnadene.

Vi krever umiddelbar tilbaketrekking av tropper, våpen og militære «rådgivere» sendt til andre land. Ned med de krigshissende politikerne! Stopp de internasjonale militærøvelsene.

Utmelding av krigshissende og antidemokratiske allianser som NATO og EU. Nei til NATO-ekspansjon, oppløs denne krigs- og terrororganisasjonen; vekk med amerikanske baser i Europa!

La oss utvikle protesten og kampene på arbeidsplassen, i fagforeninger, i gatene, overalt. La oss mobilisere arbeiderklassen og de breie massene i folkefronter mot krigshisserne, la oss fordømme det kapitalistisk-imperialistiske systemet som bare bringer med seg utbyttig av arbeidsfolk, fattigdom, sjukdom, undertrykking og krig.

ikmlpo ny2En revolusjonær vei ut av kapitalismens allmenne krise er mer og mer nødvendig!

Erklæring fra det europeiske møtet i Den internasjonale konferansen for marxist-leninistiske partier og organisasjoner

 • Albanias kommunistiske parti
 • Arbeiderpartiet kommunistene – Danmark
 • Frankrikes kommunistiske parti
 • Organisasjon for bygging av Tysklands kommunistiske arbeiderparti
 • Kommunistisk plattform – for kommunistpartiet til Italias proletariat
 • Revolusjon – Norge
 • Den revolusjonære arbeideralliansen i Serbia
 • Spanias kommunistiske parti (marxist-leninistisk)
 • Arbeiderpartiet (EMEP) – Tyrkia

Første gang publisert 20. februar 2022. Resolusjonen ble vedtatt noen uker før det russiske angrepet på Ukraina 24. februar.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre