22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) fordømmer statskuppet og støtter kampen som føres av arbeiderne og folket i Honduras.

ikmlpo_ny

Medlemmene i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner fordømmer statskuppet utført av militære det honduranske oligarkiet mot regjeringa til José Manuel Zelaya. Denne handlinga, som USAs regjering kjente til og ga støtte til, er ikke bare et forsøk på å bremse den demokratiske prosessen i det sentralamerikanske landet; det er også en prøve og en advarsel om hva de reaksjonære kreftene er beredt til å gjøre for å stanse og reversere seirene som er vunnet av folkene i Latin-Amerika, som har ført til oppretting av progressive og demokratiske regjeringer i forskjellige land i regionen.

Utviklinga av en demokratisk og progressiv venstretendens på kontinentet som i noen tilfeller har satt de nyliberale kreftene på sidelinja, bekymrer imperialismen og det lokale borgerskapet som konspirerer mot den politiske prosessen som pågår. I april 2002 gjorde de et mislykket forsøk på å gjøre det av med regjeringa til Hugo Chavez i Venezuela, i 2007 ble et første kuppforsøk fra oligarkiet i Bolivia mot regjeringa til Evo Morales slått tilbake. I begge tilfeller ble den direkte medvirkninga fra USAs ambassade fordømt.

USA-imperialismen, som har sett på Amerika som sin bakgård, har nå store vansker med å iverksette sin politikk i regionen. Danningen av det amerikanske frihandelsområdet (FTAA/ALCA) ble forpurret av kampen til arbeiderne og folket. Omvendt blir forslaget om integrasjon og solidaritet gjennom Det bolivarianske alternativet for Amerika (ALBA) møtt med folkelig støtte. Resolusjonen som ble vedtatt på den 39. sesjonen av Organisasjonen av Amerikanske Stater (OAS), som sørget for at Cuba fikk tilbake sin rettmessige plass i denne organisasjonen, viser endringene i styrkeforholdet som har skjedd på det amerikanske subkontinentet.

Utviklinga i Honduras viser at arbeiderne må gå i spissen for framgang i kampen for sosial og nasjonal frigjøring, og at bare revolusjon og sosialisme som styrter makta til kapitalistene og gjør slutt på imperialismens dominans, sikrer at en oppnår målet. Som revolusjonære støtter vi kampen og enhver demokratisk og progressiv prosess, men vi advarer samtidig mot illusjoner om at forandring er mulig ved hjelp av reformer.

IKMLPO uttrykker sin solidaritet med arbeiderne og folket i Honduras, som i by og land  aktivt fordømmer dette statskuppet og krever gjeninnsettelse av president Manuel Zelaya. De honduranske arbeiderne vil under stridens forløp forstå å knytte kampen for demokrati med målet om revolusjonær forvandling av samfunnet. I den kampen har de vår fulle støtte.

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO)

 

Honduras_coup_by_Latuff2
Honduras i kuppmakernes klør. Ill: Carlos Latuff (CC)

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre