28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Sosialismen løftes igjen fram som eneste svar på kapitalismens uhelbredelige sjukdommer. Da dukker gamle og nye teorier fram igjen.

Ulike syn på hva som er en holdbar sosialistisk strategi bryner seg mot hverandre på diskusjonsmøtet i Oslo 26. februar.

sosialistiskstrategi

Etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 har det vært opplest og vedtatt at «sosialismen er død». Det har den sjølsagt aldri vært, men de borgerlige mediene har indoktrinert en hel generasjon, først og fremst i Vesten, med denne påstanden.

Nå er ting i endring. Partier og bevegelser i Europa som snakker om sosialisme får økt oppslutning, vi ser tendensen til det samme i Norge. De fleste av disse er venstrereformistiske partier, men også andre retninger med en revolusjonær dagsorden vinner oppslutning. Tendensen er nå så tydelig at sjøl det høyrevridde The Economist uroer seg over at «sosialismen har kommet på moten igjen».

Sosialistisk strategi handler om å stake ut veien for å velte kapitalismen og bygge et nytt, sosialistisk samfunn

Sosialistisk strategi handler om å stake ut veien for å velte kapitalismen og bygge et nytt, sosialistisk samfunn. Det er en vei full av hindringer, omkjøringer og feilskilting. Et presist og oppdatert kart basert på marxismen er en forutsetning for å finne fram. I tillegg trengs det en kartleser som faktisk skjønner hvordan kartet skal brukes. Hvis kolonnen ikke er startklar, hvis kartet er misvisende og kartleseren ikke er til å stole på, er det duket for utforkjøring!

Her har historien gitt oss mange eksempler på vellykka og mislykka forsøk, fra Russland og Kina til Chile og Venezuela.

Marxist-leninistene fastholder at det er nødvendig å knuse den borgerlige staten gjennom revolusjon og bygge en ny, sosialistisk klassestat (proletariatets diktatur). Andre mener det kommunistiske synet på revolusjon og sosialisme har gått ut på dato, i hvert fall for Norges del. De vil ha sosialistisk folkestyre og økonomisk demokrati, gjerne i form av det som kalles en «antimonopolistisk strategi». En av møteinnlederne den 26. februar, Ivar Espås Vangen, argumenterer i denne artikkelen for et slikt syn.

Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (KPml) inviterer til debattmøte om temaet

Tid og sted: Grønland 28 (Asylet) i Oslo tirsdag 26. februar kl. 18:00.

Åpent for alle interesserte. Det åpnes for spørsmål og diskusjon etter innledningene.
Lik og del info om arrangementet på facebook

Innledere:

Dagbjørn Skipnes, talsperson for KPml og tidligere medlem av NKS og RV/Rødt

Ivar Espås Vangen, medlem av Rødts internajonale utvalg og tidligere leder av Rødts studentlag i Trondheim

Noen av spørsmåla innlederne tar opp fra hvert sitt ståsted:

  • Hvilke klassekrefter og allianser er nødvendige?
  • Hvordan vil den herskende klassen opptre når den føler seg trua?
  • Kan vi trinnvis nærme oss sosialismen innafor det borgerlige demokratiets rammer?
  • Eller betyr overgang til sosialisme et revolusjonært brudd med det borgerlig-parlamentariske systemet?
  • Og hvem skal ta ledelsen for å gi kampen riktig retning?
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre