torsdag 20 januar 2022
Faglig kommentar Arbeidsplass og fagforening

Ta streikeretten tilbake!

Unio i streik. Foto: Andreas Solberg CC BY-NC-SA. Opphaver: Andreas Solberg. I streik [Internett]. Hentet fra: https://ndla.no/subject:d41a472f-5a93-4e46-b658-f1e681284901/topic:ed3f31dc-a54c-4ba3-a27a-f99f4b60a361/resource:1:1602 Lest: 07.06.2021Unio i streik, så lenge det varte. Foto: Andreas Solberg  CC BY-NC-SA

Det gir ingen mening å føre klassekamp på kapitalens og statens premisser. Streikeretten er en vits når man godtar at den borgerlige staten opphever den etter eget forgodtbefinnende. Rasende sjukepleiere og lærere må ta streikeretten tilbake!

Les mer: Ta streikeretten tilbake!