torsdag 26 november 2020

Når dette er et gjennomsnitt for alle som er sysselsatt, forteller det litt om den kolossale merverdien som blir generert i industri og produktiv virksomhet. Sagt på marxistisk vis betyr det at merverdiraten er mer enn tilfredsstillende for kapitalen, tross det «forferdelig høye» norske lønnsnivået.

Egentlig er dette gammelt nytt. I flere år har lønnskostnadene i Norge økt langsommere enn arbeidsproduktiviteten. Også da kapitalen opplevde høykonjunktur for noen år tilbake (se artikkelen Smuler fra de rikes bord  fra 2006).

Næringsminister Trond Giske sier til NRK at teknologi og avanserte produksjonsmåter forklarer topplasseringen i Europa: «Det gjør at vi utnytter arbeidskraften på en veldig god måte.» Også NHO innrømmer: «Vi får mye ut av hver arbeidstime vi setter inn her i Norge».

Alt dette stemmer jo dårlig med snylterklassens påstander om bortskjemte og late norske arbeidsfolk som skofter jobben og later som om de er sjuke. Like fullt insisterer kapitalen og dens betalte politikere på at vi må jobbe enda lenger for å gjøre oss «fortjent» til pensjon, at uføretrygda må skrumpes og at velferdsordningene generelt er for «rause».