onsdag 18 mai 2022

– Høyst forståelig, men også trist. Dette er en tung dag for tillitsvalgtes rettigheter og for norsk fagbevegelse. Saken har lært oss mye om makt i både helseforetak og forbund, sier Ann Karin Osode, leder i Fagforbundet Aker i en pressemelding fra foreninga den 17. juni.

OUS i ferd med å bryte sammen

Osode peker på ironien i at direktøren som fjernet Are, nå selv var nødt til å gå som følge av sammenbruddet, og viser til Siri Hatlens dramatiske avgang som OUS-direktør i forrige uke.

– Den siste tidens dramatiske utvikling i Oslo universitetssykehus viser at det hele tiden har vært riktig, det Are og vi i Fagforbundet Aker har advart og kjempet mot. Sammenbruddet i gigantfusjonen i Oslo er nå åpenbart for alle, og nedleggelsen av Aker sykehus viser seg gang på gang å være hovedproblemet i helsebyråkratenes styring.

– Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at Ares kritikk av den håpløse sykehuspolitikken her til lands er årsaken til at han er fjernet, slår Ann Karin Osode fast.

Siden han offentliggjorde planene om nedleggelsen av Aker sykehus i oktober 2009, har Are Saastad stått i spissen for kampen for sykehuset. Som tillitsvalgt har Saastad slåss mot sykehusreformen siden før den ble vedtatt i Stortinget i 2001, og også ledet flere større kamper for behandlingstilbudene i psykiatrien. Han har høstet stor anerkjennelse og støtte hos de ansatte og i befolkningen.

– Kampene vi i Gaustadklubben og Fagforbundet Aker har ført for behandlingstilbudene har gjort oss farlige for sterke krefter i det norske samfunnet. Flere av sakene har avslørt svikt hos de rødgrønne, og presset dem betydelig. I dette inkluderer jeg også ledelsen i mitt eget forbund, sier Are Saastad.

Han får støtte fra Ann Karin Osode, som tok over som leder i Fagforbundet Aker da Saastad trakk seg i april.

Fullfinansiert ved hjelp av kronerulling

Siden rettssaken har vært ført uten støtte fra Fagforbundet, har alle midler for å finansiere saken blitt samlet inn i en omfattende kronerulling. Rettsaken har kostet om lag en halv million kroner. Takket være innsamlingen kan alle regninger betales.

– Jeg er dypt takknemlig for alle de små og store bidragene. Kronerullingen har vært en enorm inspirasjon og støtte. Jeg opplever den som en seier i seg selv. Nærmere 30 fagforeninger har støttet oss, og vist at det bor en bred solidaritet på tvers av grunnplanet i fagbevegelsen. Båndene mellom faglige tillitsvalgte og befolkningen er også styrket. Svært mye av pengene kommer fra flere hundre enkeltpersoner i Groruddalen. Noen av dem harbidratt vesentlig.

– En stor, stor takk til alle som har bidratt. Uten dere hadde jeg vært konkurs i dag, sier Are Saastad.

Han legger til at både forbundsledelsen og helseforetaket sannsynligvis er overrasket og skremt av at det har vært mulig å samle inn nok penger til å kunne prøve denne saken.

«Jeg tror mange ser at Fagforbundets ledelse ikke er så radikale som de ynder å framstille seg. Når det kommer til stykket er forbundsledelsen selv en del av samfunnets maktapparat.»

– Makta rår, ikke minst i fagbevegelsen, slår Saastad fast.

Fagforbundet og Jan Davidsen

– Saken har etter mitt syn avdekket at Jan Davidsen og ledelsen i Fagforbundet ikke er interessert i reelle grunnplansopprør. Nedvurderingen av grunnorganisasjonenes betydning i forbundet er påfallende, og har etter min mening sløvet forbundet politisk.

– Jeg tror mange ser at Fagforbundets ledelse ikke er så radikale som de ynder å framstille seg. Når det kommer til stykket er forbundsledelsen selv en del av samfunnets maktapparat. Fagforeninger som virkelig står for en aktiv linje, motarbeides.