mandag, 17 06 2019

Hva har så flygelederne gjort? Jo, en av deres tillitsvalgte har uttrykt misnøye med et lønnsoppgjør og gitt utrykk for at misnøyen ville kunne få noen konsekvenser. Dette hadde han angivelig ikke lov til å gjøre. For faglige tillitsvalgte er det ikke uvanlig at arbeidskjøperne truer med at hvis et oppgjør blir for dyrt for bedriften vil det få konsekvenser, men det har aldri vært gjort til en sak at slike uttalelser må bety at ledere og bedriftseiere må avsettes.

Flygelederne er godt organiserte, og de er organisert i en profesjonsfagforening. De er også kjent for å bruke sin faglige styrke til å ivareta lønns- og arbeidsvilkår. Det er da verdt å merke seg at dette provoserer arbeidsgiverforeningen Spekter så sterkt at de bruker arbeidsretten til å gå løs på en tillitsvalgt som har uttrykt misnøye med et lønnsoppgjør. Dette må betegnes som et angrep på ytringsfriheten og enda et skritt for å kneble tillitsvalgte. Enda en gang viser arbeidsretten seg som en klassedomstol. Det er verdt å merke seg at blant de oppnevnte dommerne i arbeidsretten var tidligere LO-topper som Kjell Bjørndalen fra Fellesforbundet og Tove Stangnes fra Fagforbundet.

Norsk Flygelederforening fortjener full støtte i denne saken. Fagorganiserte og tillitsvalgte, enten de er innafor eller utafor LO, må slå ring om faglige rettigheter og ikke la seg kneble av verken domstoler eller arbeidsgiverforeninger.

Faglig kommentar i tidsskriftet Revolusjon nr. 42, januar 2013.